Steden en gemeenten

Workshops voor zelfstandigen en KMO-medewerkers i.s.m. steden en gemeenten

Zelfstandige ondernemers, medewerkers en zaakvoerders van KMO’s volgen vaak minder opleidingen dan hun collega’s die werkzaam zijn bij grote(re) ondernemingen. De voornaamste reden hiervoor is tijdsgebrek. Nochtans hebben (klein)handelszaken met beter opgeleide medewerkers en zaakvoerders meer kans op slagen. Hen ondersteunen door het aanbieden van professionele, praktijk- en ervaringsgerichte bijscholing, vormt bijgevolg een bijzonder aandachtspunt. Het is daarom dat SYNTRA Vlaanderen en SYNTRA Business korte opleidingen organiseren in samenwerking met steden en gemeenten.

Onze doelgroep?

  • Zelfstandigen
  • Micro-ondernemingen (<10 werknemers)
  • Kleine KMO’s (<50 werknemers)