Winteropleiding - Werken op hoogte - bevoegd persoon (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Safety - Veiligheid & Preventie

Vakkundig werken betekent ook veilig werken om ongevallen te voorkomen. Dit is belangrijk voor de arbeiders en hun werkgevers, maar ook voor de klant. Minder ongevallen betekent immers minder werkverlet en minder schade, dus beter gemotiveerde bouwvakkers, meer rendabiliteit en werk van betere kwaliteit.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar de bevoegde personen: monteren, ombouwen en demontage van steigers. Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen dient men in het bezit te zijn van een attest Veilig werken op hoogte, module 2.

Programma

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan volgende onderwerpen:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen
 • Voorstelling van een stelling
 • Definitie van de “bevoegde persoon” in overeenstemming met de regelgeving.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden bepalen die de veiligheid op de stelling kunnen veranderen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van de weersomstandigheden (m.b.t. de veiligheid op de stelling)
 • Definitie van de toegelaten gewichten en de veiligheidsregels
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en voorstelling van de controlepunten
 • Regels voor de montage en het gebruik
 • Voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand
 • Handleiding van de fabrikant van de stelling
 • Berekeningsnota voor de weerstand en de stabiliteit
 • De basisregels voor de veilige montage en demontage
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebruik van persoonlijke valbescherming

Gedurende deze dag proberen we onderstaande doelstellingen te realiseren: het kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting
 • Weten in welke omstandigheden de stelling blijft beantwoorden aan de berekeningsnota en de controle van de stelling
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling
 • Weten welke delen van de stelling gebruiksklaar zijn en hoe dit gecontroleerd moet worden
 • Weten dat werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn
 • Het montage-, demontage- en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen

We voorzien voldoende oefeningen tijdens deze opleiding. Na de evaluatie van deze oefeningen gaat de docent na of de deelnemers voldoende inzicht hebben over de aangereikte materie