Winteropleiding - Werken met een torenkraan - opfrissing (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Veiligheid, preventie en milieu

Deze korte opleiding spitst zich toe op het veilig besturen van een torenkraan.  Verschillende belangrijke handelingen komen aan bod met betrekking tot het aanslaan en het verplaatsen van de lasten.

De opleiding moet gezien worden als een opfrissing.  

Doelgroep

Torenkraanmachinisten
Eerstelijnsverantwoordelijken van torenkraanmachinisten
Iedereen die een torenkraan wil gaan bedienen

Programma

Toezien op de opstelling en afstempeling
Nazicht en keuze aanslagmateriaal
Juist gebruik van het aanslagmateriaal
Het verplaatsen van lasten
Uitwijzen van lasten (armsignalen)