Winteropleiding - Werken met buitenlandse aannemers (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Bouw - Algemene aanneming en bouwmanagement

Onlangs veranderde de wetgeving rond onderaannemers. Veel ondernemers besteden opdrachten uit aan derden, denk aan onderaannemers op bouwwerven, of doen beroep op zelfstandige dienstverleners zoals boekhouders en IT’ers. Als u dat ook doet, is het belangrijk te weten welke risico’s uitbestedingen inhouden, onder meer op sociaalrechtelijk vlak. Zo voorkomt u dat de inspectiediensten iets aan te merken hebben.

Samenwerken met (buitenlandse) onderaannemers kan winstgevend zijn, maar dikwijls zitten er heel wat addertjes onder het gras!  Vooraf goed geïnformeerd zijn is hierbij van groot belang.

Doelgroep

Bedrijfsleiders of bevoegde personen binnen het (bouw)bedrijf die samenwerken met buitenlandse onderaannemers

Programma

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

Welke risico’s loopt een opdrachtgever die beroep doet op een (buitenlandse) onderaannemer?
Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?
Kunt u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de sociale, fiscale en loonschulden van mijn onderaannemer?
Zijn de bouw- en vervoersector vandaag geviseerde sectoren?
Hoe kunt u zich contractueel indekken tegen een eventueel risico?
Welke voorafgaande controles zijn steeds aan te raden alvorens met een (buitenlandse) onderaannemer samen te werken?
Wat als u zich niet houdt aan de nieuwe spelregels?