Winteropleiding - Brandpreventie op de werf (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Veiligheid, preventie en milieu

Er wordt niet altijd rekening gehouden met de risico’s op een beginnende brand op een bouwplaats. Deze mogen nochtans niet onderschat worden. Ze kunnen immers dramatische gevolgen met zich meebrengen, niet alleen voor het gebouw in aanbouw en de op de bouwplaatsaanwezige arbeiders, maar ook voor de omliggende gebouwen en hun gebruikers.(Bron: WTCB)

Brandpreventie op een werf vraagt constante aandacht.  

Doelgroep

alle medewerkers actief in de sector bouw

Programma

Brandpreventie op de werf

- hoe een werf brandveilig inrichten
- alert zijn op mogelijke gevaren die kunnen leiden tot brand
- maatregelen om potentiële brandoorzaken uit te sluiten
- hoe omgaan met brandbare bouwmaterialen
- procedure ter evacuatie bij brand
- wat nog te doen bij brand?
- wat zegt de wet?
- wat zeggen de verzekeringsmaatschappijen?
- wat is de vuurvergunning?