Winteropleiding - Brandbestrijding op de werf (i.s.m. Bouwunie Limburg)

Veiligheid, preventie en milieu

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan.  Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang.

Alleen diegene die in de onmiddellijk omgeving van een incident is kan hierop een effectief antwoord bieden. 
Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. 
De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen geblust kunnen worden.

Doelgroep

Personen die actief zijn in de bouwsector

Programma

- basisprincipes brand
- verschillende vormen van brand
- verschillende soorten brandblustoestellen
- brand bestrijden in de praktijk