Warmteverliesberekening

Energie en HVAC - Energieprestatie

Deze opleiding leert u een warmteverliesberekening te maken en een energiebehoefteplan op te stellen. Via een legplan kan u de verwarmingsinstallatie voor een gebouw in kaart brengen. U leert theoretische begrippen zoals warmteoverdracht, thermische behaaglijkheid en warmteverlies. Via praktische oefeningen leert u deze toe te passen op een bouwplan.

Een warmteverliesberekening of transmissieberekening is belangrijk om een goed uitgebalanceerde verwarmingsinstallatie te maken. Bij een slecht berekende studie kan het zijn dat het gebouw niet warm wordt of indien de installatie te zwaar wordt berekend zal het verbruik van energie overmatig zijn.

Doelgroep

Installateurs centrale verwarming, energiedeskundigen, architecten, studiebureau's, calculators voor de bouw.

Programma

Theorie:
1. Symbolenkennis
2. Wat is Warmteoverdracht, temperatuur en thermische behaaglijkheid?
3. Warmteoverdracht in wanden: begrippen
4. Warmtetransmissie: begrippen
5. Warmtetransmissie: belangrijke factoren
6. Warmteoverdrachtscoëfficiënt
7. Warmteverliezen in gebouwen
8. Energieprestatieregelgeving
9. Condensatie, dampspanning, anodisatie, moffelen

Praktische oefeningen
1. Studie van het bouwplan
2. Bepaling U-waarden
3. Warmteverliesberekening per vertrek en van een woning
4. U waarden