Verplichte bijscholing bedrijfseerstehulpverleners: “Arbeidshygiëne en omgaan met Covid-19"

Veiligheid, preventie en milieu

Verplichte bijscholing bedrijfseerstehulpverleners: arbeidshygiëne en omgaan met Covid-19: waarom zou je deze opleiding volgen?

Covid-19 of Corona. Iedereen wordt er vandaag op diverse manieren mee geconfronteerd. Het is een virus waar we weinig van afweten maar dat voor heel veel persoonlijk leed en economische schade zorgt. We zullen er spijtig genoeg nog een hele tijd mee moeten leren leven. Tot op heden blijven nog heel wat bedrijven in lock down. Stilaan krijgen bepaalde sectoren en bedrijven de toelating en de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan. Dat kan echter niet zomaar. Deze bedrijven zullen de nodige richtlijnen moeten volgen. Dit ter bescherming van hun eigen medewerkers en de personen (klanten, leveranciers, bezoekers) waarmee ze contact hebben.

 • Hoe ga je daar als eerstehulpverlener in jouw bedrijf mee om? Wat doe je als iemand - die mogelijk besmet is - een ongeval heeft of flauwvalt en jij de eerste zorgen moet toedienen?
 • Hoe bescherm je het slachtoffer en ook jezelf?Het is evident dat we deze lessen organiseren conform de overheidsrichtlijnen:
  • afstand van 1,5 meter tussen alle deelnemers;
  • maximum 10 deelnemers per groep;
  • indien de afstand tussen de deelnemers niet gegarandeerd kan worden: verplicht gebruik van een persoonlijk masker en handschoenen, zeker ook tijdens de praktijkoefeningen;
  • we voorzien extra reanimatiepoppen zodat er minder mensen met hetzelfde materiaal moeten oefenen. Deze reanimatiepoppen worden extra gereinigd en ontsmet voor én na de opleiding;we volgen de huidige aangepaste ERC* richtlijnende docent demonstreert de technieken op een afzonderlijke pop. Ook deze pop wordt extra gereinigd en ontsmet voor én na de opleiding;
  • we beperken de hoeveelheid praktijkoefeningen en focussen ons op het overbrengen van kennis via demonstraties;
  • we proberen de oefeningen te houden - indien mogelijk - in een grotere ruimte of zelfs in open lucht.

Doelgroep

Deze opleiding is een verplichte bijscholing voor alle bedrijfseerstehulpverleners, nijverheidshelpers, EHBO-hulpverleners.

Doelstelling:

 • We geven jou het antwoord op volgende vragen:
 • Wat is Covid-19 eigenlijk?
 • Wat zijn de huidige overheidsmaatregelen rond Covid-19?
 • Wat is de juiste handhygiëne en wat gebruik ik voor ontsmetting?
 • Wat is het verschil tussen een FFP2-masker en een chirurgisch masker? Wanneer gebruik ik welk masker?
 • Hoe benader je een - mogelijk - slachtoffer volgens de aangepaste reanimatierichtlijnen (ERC).
 • Hoe herken je de verschillende ziektebeelden, specifiek met betrekking tot het ademhalingsstelsel?
 • Wat doe je met het medisch en beschermend materiaal na een EHBO-interventie?

Toelatingsvoorwaarden

 

Programma

Volgende topics komen in deze opleiding uitgebreid aan bod:

 • Wat is Covid-19?
 • Huidige maatregelen rond Covid-19.
 • Handhygiëne en ontsmetting.
 • Gebruik van het FFP2 masker en chirurgisch masker.
 • Benadering van een slachtoffer en aangepaste reanimatierichtlijnen (ERC)
 • Wat zijn de ziektebeelden bij het ademhalingsstelsel?
 • Afvalverwerking (na een EHBO-interventie)