Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor PA niv. 2 of 1

Safety - Veiligheid & Preventie

De aanvulling tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus voor wie het getuigschrift van preventieadviseur niveau I of II al heeft behaald. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Bij de behandeling van de verschillende thema's gaan we zoveel mogelijk uit van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich richt zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Het opleidingsprogramma is volledig up to date met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de veiligheidscoördinator en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt22-03-202218:3011 di av33
CampusHasselt
Startdatum22-03-2022
Startuur18:30
Lesmomenten11 di av
Lesuren33

Doelgroep

Preventieadviseurs die hun getuigschrift na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als veiligheidscoördinator willen optreden. Het getuigschrift preventieadviseur bepaalt welk getuigschrift je behaalt na de module “aanvulling tot coördinator”. Preventieadviseurs niveau I gaan voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau A” halen, de preventieadviseurs niveau II voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B”.

Toelatingsvoorwaarden

Getuigschrift Preventieadviseur niv. I of II.

Programma

 • Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering ter zake
 • Coördinatietechnieken
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten
  • de reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten
 • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie
 • De reglementeringen in verband met het leefmilieu
 • Verdedigen eindwerkcase en mondelinge proef over de parate kennis van de leerstof.