Veiligheid en ADR in de logistiek

Safety - Code 95 en ADR

Help, er bevinden zich gevaarlijke producten in ons magazijn!  Hoe gaan we daar mee om?

Het in voorraad houden en het intern transporteren van gevaarlijke goederen binnen het bedrijf vraagt de nodige aandacht.  De veiligheid van de werknemers moet 100% gegarandeerd kunnen worden.  Op welke wijze kunnen we zorgen voor een veilige opslag van gevaarlijke goederen?  Wat met intern transport van gevaarlijke producten?  Zijn er wettelijke bepalingen?  

Doelgroep

magazijnbedienden, magazijnmedewerkers, logistieke medewerkers, 

Programma

Programma:

Wat zijn gevaarlijke producten?
Wat zijn de wettelijke bepalingen?
Op welke wijze gevaarlijke producten in voorraad houden?
Hoe gevaarlijke producten intern behandelen en vervoeren?
Voorzieningen omtrent veiligheid
Veilige infrastructuur