Preventieadviseur niveau II

Safety - Veiligheid & Preventie

Laat collega's profiteren van jouw expertise in preventie en welzijn. Deze enorm belangrijke functie is onmisbaar voor het welbevinden van alle werknemers en werkgevers.

Het Koninklijk Besluit van 17 Mei 2007 heeft een wettelijk verplichte aanvullende vorming voor preventieadviseurs en hun adjuncten ingesteld. Afhankelijk van de omvang en de risicograad van het bedrijf of de organisatie, is een opleiding van niveau II of van niveau I vereist.

SYNTRA heeft een ruime ervaring en kennis opgebouwd op gebied van hogere managementopleidingen. SYNTRA Limburg - Campus Hasselt werd reeds in 1981 officieel erkend als Instituut voor Veiligheidsopleidingen voor preventie-adviseurs en leverde al meer dan 1.500 diploma's preventieadviseur niveau II af.

SYNTRA start 2x per jaar een opleiding niveau II, die conform is met de wettelijke reglementering terzake.  

Het uitgebreide en diverse docententeam, onder leiding van een docent-cursusbegeleider, vormt de sterkte van deze opleiding. Docenten worden zorgvuldig geselecteerd door een professioneel team van spildocenten en staan stuk voor stuk met beide voeten in de praktijk. Samen met bedrijfsbezoeken, praktijkoefeningen, ... maken zij de opleiding zeer praktijkgericht.     

De aangeduide prijs omvat de volledige opleiding (multidisciplinaire basis 120 uur + specialisatiemodule van het tweede niveau 90 uur), online cursusmateriaal, studie- en bedrijfsbezoeken, seminarie, cursusbegeleiding en slotzitting. Na deze twee jaar ben je een erkend Preventieadviseur van het niveau II.

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt11-03-202209:0040 vr vm-nm120
CampusHasselt
Startdatum11-03-2022
Startuur09:00
Lesmomenten40 vr vm-nm
Lesuren120

Doelgroep

De kandidaat-preventieadviseurs van alle bedrijven en instellingen van klasse B en de adjuncten van alle bedrijven en instellingen van klasse A, zowel uit de industrie als uit de dienstensector.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor de cursus PA II zijn onlangs gewijzigd: 

- ofwel houder zijn van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen (kopie van getuigschrift moet gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs);

- ofwel houder zijn van een getuigschrift basiscursus tot preventieadviseur (niveau III van minstens 40 uren) én een attest als bewijs van minstens 5 jaar nuttige en praktische ervaring in een interne of externe dienst (kopie van getuigschrift basiscursus en bewijs van ervaring moeten gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs).    

Programma

Preventieadviseur Niveau II

Ingevolge het KB van 17 mei 2007 werd de opleiding voor preventieadviseurs van het tweede niveau opgesplitst in een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule van het tweede niveau.

Multidisciplinaire basismodule
Deze module (120 lesuren) verstrekt een eerste inzicht in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk, de specifieke risico’s en de wijze om deze risico’s te achterhalen en systematisch aan te pakken, evenals - uiteraard - de wettelijke verplichtingen en het opstellen van een beleid hieromtrent. De basismodule wordt afgesloten met 2 persoonlijke werken. Na deze basismodule volgt de specialisatiemodule van het tweede niveau.

Specialisatiemodule van het tweede niveau
Tijdens deze module (90 lesuren) wordt de opleiding van een preventieadviseur verder gefinaliseerd: er wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke domeinen en eerder aangebrachte methodes worden verder uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Aan het einde van deze module moet een preventieadviseur de nodige tools ter beschikking hebben gekregen om de taken van een preventieadviseur van het tweede niveau te kunnen vervullen. De specialisatiemodule wordt afgesloten met 2 groepswerken en een eindwerk, dat mondeling voor een professionele jury wordt verdedigd. Wie in deze proef slaagt, behaalt het ‘getuigschrift van aanvullende vorming van preventieadviseur niveau II’.

SYNTRA onderscheidt zich in deze opleiding voor preventieadviseurs door:
- een zeer dynamische aanpak, duidelijk afgestemd op de dagdagelijkse praktijk van de preventieadviseur;
- docenten die in de praktijk staan en over een brede ervaring en kennis beschikken
- lesdagen op vrijdag om de 2 weken.