Ontwerp en technologie van laagspanningsinstallaties

Energie en HVAC - Energieprestatie

problemen met het dimensioneren van kabels, beveiligingen, aardingen? In deze korte opleiding leggen we vooral de focus op het dimensioneren van laagspanningsinstallaties of stroomnetwerken lager dan 1000 Volt.

Je krijgt inzicht in zowel de aanleg als onderhoud en reparatie van laagspanningsnetwerken.

Doelgroep

iedereen die op regelmatige basis in aanraking komt met het dimensioneren van laagspanningsinstallatiesof hierrond een bredere kennis wenst te verwerven.

Programma

  • Inleiding omtrent de vele gebruikte grootheden.
  • Wetgeving en normering.
  • Aardingsinstallaties
  • Kabels en hun belasting
  • Verbindingstechnieken
  • meetmethoden
  • Beveiliging
  • kortsluitstromen
  • In- en uit bedrijf stellen.