Mentale weerbaarheid

Management - Persoonlijke ontwikkeling

Vandaag de dag komen er heel wat veranderingen in snel tempo op ons af : technologische ontwikkelingen, pandemieën, economische schommelingen. Het is een uitdaging voor velen om daar rust en evenwicht in te vinden. De ene persoon kan er beter mee om dan de andere. Dit heeft te maken met veerkracht en hoe je met stress en moeilijkheden omgaat. Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in je eigen veerkracht. Je leert hoe je deze kan vergroten en dagelijks kan toepassen, zowel privé als op het werk.

 

Een positieve gedachte maakt ons niet alleen gelukkig, het zorgt ervoor dat we gezond en wel door het leven gaan. Positief denken verloopt nu eenmaal gemakkelijk als het leven je toelacht. Wanneer we een tegenslag te verduren krijgen is het niet altijd makkelijk om positief te blijven. Positieve gedachten geven meer zelfvertrouwen (veerkracht). Veerkracht betekent dat je innerlijk sterk bent. Mensen die positief durven denken, kunnen beter hun toekomst sturen en hun dromen verwezenlijken. Iedereen kan positieve gedachten scheppen. Het is een ‘knopje’ dat je moet omdraaien, een soort 'spier' dat je dagelijks moet trainen.

 Tijdens deze sessies geven we je tips die je mentale en fysieke weerbaarheid ten goede komen. Preventief kan je werken aan een gezonde balans in je leven. We geven je ideeën mee die bijdragen tot het onderhouden van je veerkracht.

Je mentale weerbaarheid vergroten en onderhouden is niet enkel goed voor je privé-leven. Het is ook iets wat je veel oplevert op het werk.

Gelukkige en energieke medewerkers vormen trouwens de basis voor een gezonde organisatie. Het resulteert niet alleen in een evenwichtiger personeelsverloop. 

Het zorgt voor een betere samenwerking  en draagt op een positieve manier bij aan de winst. Dat aspect wordt verder belicht in het 2e deel van deze opleiding waar we stilstaan bij werkgeluk. 

Wat maakt een mens gelukkig op het werk? Wat heb je daartoe nodig? Welke zijn de bouwstenen, de fundamenten voor dit werkgeluk? En waarom is het bekomen ervan zo’n moeizaam proces? 

Op al deze vragen krijg je in deze opleiding antwoorden.  Praktische oefeningen helpen je op weg naar meer werkgeluk.   

 

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Genk T2-campus19-04-202119:006 ma av18
CampusGenk T2-campus
Startdatum19-04-2021
Startuur19:00
Lesmomenten6 ma av
Lesuren18

Doelgroep

  • Voor iedereen die het persoonlijk functioneren wil versterken door beter te leren omgaan met veranderende tijden en tegenslagen
  • Voor werknemers die zich niet goed voelen op het werk en die hun welbevinden willen verbeteren
  • Voor leidinggevenden, zaakvoerders, HR-verantwoordelijke, werknemers van ondersteunende diensten die het positivisme in de organisatie willen verhogen.

Programma