Leiding geven aan arbeiders

Management - Leiding geven

Als teamverantwoordelijke voor een groep arbeiders wordt er van u verwacht dat u uw medewerkers niet alleen duidelijke instructies geeft, maar ook motiveert en leidt. Dagelijkse situaties op de werkvloer beheersen als leidinggevende vereist de nodige vakkennis.

Broodjeslunch en drankpauze inbegrepen

Tijdens dit leertraject krijgt u kennis en praktische tips mee om efficiënt leiding te geven aan arbeiders. Een vooral praktijkgerichte opleiding waarbij u zich als deelnemer ontwikkelt tot een effectieve leidinggevende door het uitbreiden van uw technische en organisatorische capaciteiten met leiderschapsvaardigheden zoals coachen, motiveren, informeren en overtuigen.

Met deze opleiding is het de bedoeling om de deelnemers zowel individueel als in groepsverband te laten ontwikkelen tot professioneel leidinggevende. De opleiding zal, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, de deelnemers intensief begeleiden en ondersteunen in hun evolutie naar grotere vormen van flexibiliteit, polyvalentie, communicatie en leidinggeven.

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Pelt18-01-202209:001 di+wo vm-nm12
CampusPelt
Startdatum18-01-2022
Startuur09:00
Lesmomenten1 di+wo vm-nm
Lesuren12

Doelgroep

Leidinggevenden aan teams met arbeiders:

Ploegchefs
Eerstelijnsverantwoordelijken
Meestergasten
Brigadiers
Voormannen
Werfleiders
Teamleiders

Programma

 • Sessie 1. Basis sociale vaardigheden

  Hoe creëer je een veilig klimaat?
  Hoe verduidelijk je jouw bedoeling?
  Hoe juiste afspraken maken?
  Basisprincipes en wetten in de communicatie;
  Het verschil tussen 'interpretaties' en 'feiten';
  Luisteren en vragen stellen;
  De oorsprong van onze gedachten;
  Lichaamstaal en intonatie;
  Parafraseren;
  Hoe vermijd je storingen in de communicatie?
  Oefeningen;
  De deelnemers oefenen in groep sociale vaardigheden die fundamenteel zijn bij intermenselijke contacten

 

 • Sessie 2. RET: Rationeel-Emotieve-Training - het ABC-model van RET

  Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit;
  De Axenroos van Ferdinand Cuvelier;
  Hoe grijp je in bij onaanvaardbaar gedrag?
  Hoe ga je om met over-assertiviteit en agressie?
  Technieken, oefeningen en toepassingen

 

 • Sessie 3. Situationeel Leiding Geven

  Verschillende leiderschapsstijlen
  (Bij)sturen
  Overtuigen en ondersteunen
  Overleggen en betrekken
  Overdragen of delegeren
  Afspraken maken

 

 • Sessie 4. Team: coachen van een ploeg

  De rol van de coach
  Op de 'lijn' blijven staan
  Taakverdeling en samenwerking
  Fasen van teamvorming
  Normen en waarden in een team
  Oplossingsgericht coachen
  Vergadertechnieken