Kwaliteitscoördinator

Management - Kwaliteit

Als kwaliteitscoördinator vervul je een cruciale rol in het bedrijf of organisatie. Je werkt samen op alle niveaus, bewaakt mee de kwaliteit van de producten of diensten en realiseert samen met een team verbeterprojecten. Door processen te optimaliseren verhoog je de tevredenheid van klanten, leveranciers en medewerkers. Spreekt deze functie je aan of wil je je als kwaliteitscoördinator nog meer verdiepen in het vak? Dan is deze cursus beslist iets voor jou.

De opleiding kwaliteitscoördinator geeft je een stevige theoretische basis en is opgebouwd rond 3 grote pijlers: kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsplanning.  Dit stelt je in staat om een kwaliteitshandboek op te maken en alle activiteiten te coördineren conform de vooropgestelde kwaliteitsnormen. De praktische tools zorgen ervoor dat je beschikt over een toolbox waarmee je de werking kan optimaliseren. 

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

 • Een integraal kwaliteitsbeleid mee te ontwikkelen dat gericht is op het realiseren van de missie, visie, waarden en strategie 
 • Een kwaliteitssysteem op te zetten met werkbare procedures
 •  Interne audits te organiseren en uit te voeren
 • Verbeterprojecten op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden

Actieve medewerking wordt verwacht met ruimte voor eigen ervaringen en inbreng

 

Docenten:

Eddy Houben is consultant en medezaakvoerder van The Productivity Factory, een adviesbureau in het coachen van organisatieprocesen op een duurzame manier. Hij is ingenieur, master in Total Quality Management en preventieadviseur en heeft een ruime ervaring in grote multinationals en KMO’s. Met TPF begeleidt hij diverse projecten op vlak van algemene organisatie, productiviteit, kwaliteit, milieu en veiligheid. Opdrachtgevers zijn onder andere grote en kleine bedrijven, dienstverleners en maakindustrie, profit en social-profit. 

 

An Rubens is trainer-consultant en medezaakvoerder van The Productivity Factory.

Ze heeft een internationale loopbaan als procesengineer bij Philips en begeleidde wereldwijd talrijke procesoptimalisatie projecten. Ze is actief in verschillende sectoren waaronder KMO’s, MKB’s, multinationals, social sector, openbare sector en onderwijs. Haar ruime kennis over organisatie-ontwikkeling, change management, teamdynamische processen en leiderschapsontwikkeling combineert ze met een focus op het menselijk kapitaal in organisaties.

 

Karen Van den Broeck is trainer-consultant en zaakvoerder van Anasta, Training & Consult. Ze is socioloog en master in Total Quality Management en preventieadviseur psychosociale aspecten. Ze heeft jarenlang gewerkt als opleider en consultant bij VOCA, waar ze vooral bezig was met het begeleiden van verbeterprojecten en het implementeren van kwaliteitssystemen in de gezondheids- en welzijnssector. Voor Syntra Genk was ze jarenlang de hoofddocent voor de opleiding kwaliteitscoördinator.

 

 

Doelgroep

De opleiding richt zich tot leidinggevenden of medewerkers van kwaliteitsdiensten zowel in de profit als social-profit sector en tot personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten. Deze opleiding geeft een stevige basis als je de functie van kwaliteitscoördinator ambieert. 

Programma

 

 1. Het gedachtengoed van het kwaliteitsdenken

   

 2. Kwaliteitskapstokken: EFQM, ISO 9001, BSC, SMK’s in zorg en welzijn

   

 3. Policy Deployment: kwaliteitsbeleid en kwaliteitsstructuur & strategie mee uittekenen en vormgeven

   

 4. Procesbeheersing:

  -       in kaart brengen van en inzicht in de verschillende bedrijfsprocessen

  -       kernprocessen en ondersteunende processen

  -       organogram – functieomschrijvingen – overlegkanalen

  -       kwaliteitshandboek – documentenbeheer - procedures en werkvoorschriften

   

 5. Kwaliteitstools kennen en kunnen toepassen

   

 6. Verbeterprojecten: projectmanagement & verbeteradviezen opstellen, faciliteren en mee implementeren

   

 7. Audits – Veranderingsmanagement

  -       interne audits voorbereiden en uitvoeren

  -       corrigerende en preventieve maatregelen

  -       veranderingsmanagement 

  -       rapportering: kwaliteitsvergaderingen, managementreview

   

 8. Stakeholdersmapping: klantentevredenheid en leren uit klantenklachten

   

 9. Eindopdracht