Keuring elektrische installatie

Elektro en techniek - Elektriciteit

De wet legt verschillende verplichte keuringen op. Deze verplichte keuringen moeten uitgevoerd worden door een keuringsorganisme of door een EDTC.

Hoe bereid je je nu best voor als installateur op zo een keuring? Denk als een keurder!

 

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

  • ingebruikstelling
  • wijziging
  • verzwaring of uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Doelgroep

Elektrotechnisch installateurs, elektricien, elektromechaniekers

Programma

Reglementering België
Europese richtlijnen
Nationale, Europese en Internationale normen
Bijkomende koninklijke en ministeriële besluiten die impact hebben op elektrische installaties:
Toepassingsgebied, structuur en algemene begrippen van het AREI;
Opstellen van plan uitwendige invloeden, zoneringsdossier en plan van de vitale stroombanen
Na te leven voorschriften voor de ontwerper, uitvoerder van de elektrische installatie.