Het AREI in de praktijk

Elektro en techniek - Elektriciteit

Een goede kennis van het AREI is belangrijk voor alle personen die wat betreft voorontwerp, studie, installatie, controle en onderhoud te maken hebben met elektrische installaties in de praktijk. Tijdens deze opleiding van 4 sessies leggen we de nadruk op het AREI voor residentieel elektrotechnische installaties.

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties zijn terug te vinden in het AREI. Het AREI geeft tevens een reeks van beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit naar personen en goederen en bevat de voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten. Tijdens deze opleiding zullen we alle personen die betrokken zijn bij de studie, de uitvoering en het onderhoud van een elektrische installatie de 'spelregels' van de wetgeving op een praktische manier bij  brengen, rekening houdende met de ontwikkeling van de techniek.

Doelgroep

Elektrotechnisch installateurs, planners, projectleiders, ingenieurs, monteurs, techniekers

Programma

Deze opleiding is een tocht doorheen het AREI met bijzondere aandacht voor:

  • Wetgeving
  • nationale en Europese normen
  • Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken
  • Beschermingsmaatregelen tegen oververhitting en brand
  • Overspanning, overstromen
  • Na te leven voorschriften voor de ontwerper, uitvoerder en gebruiker van de elektrische installatie

Basiskennis elektro is vereist voor deelname.