Gebruik van kleine blusmiddelen

Safety - Veiligheid & Preventie

85 à 90% van beginnende branden kunnen eenvoudig geblust worden. Voel jij je terwijl je dit leest klaar om zo'n brandhaard aan te vallen?

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang. Enkel wie zich kortbij het incident bevindt, kan hierop een effectief antwoord bieden. Een beginnende brand bestrijden vergt waakzaamheid en deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen.

De middelen zijn beschikbaar, met deze opleiding leer je alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. Je leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor je dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.

'Gebruik van kleine blusmiddelen' is een interactieve opleiding waarbij naast de theorie evenveel aandacht geschonken wordt aan de praktijk. Door het blussen van een aantal kleine branden leer je op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van de blusmiddelen in de praktijk
Je kent de basisprincipes van wat brand is.
Je bent na de opleiding in staat onderscheid te maken tussen de soorten branden, en weet je welk blustoestel kan ingezet worden om een kleine brand te blussen en gepast te reageren bij brand.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot hen die bij een beginnende brand in het bedrijf gepast dienen te reageren.

Programma

Theoretische aspecten

 • Het verbrandingsproces met praktijkvoorbeelden
 • De vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • Het blussen van branden.
 • Blusmethodes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Waarschuwing en alarm.
 • Pictogrammen.

Praktijk

 • Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een oefenunit.
 • De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand.
 • Er wordt gewerkt met de poederblusser, CO2 blusser, blusdeken, schuimblusser