EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw

Energie en HVAC - Energieprestatie

Sinds de EPB-regelgeving in 2006 van start ging, is het bouwlandschap volledig veranderd. We worden geconfronteerd met een alsmaar strenger wordende wetgeving. Technieken en technologieën komen in een razend tempo op ons af. Ontwerpen dienen continu bijgeschaafd te worden.

Men heeft in de EPB software verschillende mogelijke opties om de bouwknopen te verwerken, iedere optie heeft zijn voor- en nadelen. 
We zullen deze verschillende opties toelichten en uiteraard dieper ingaan op de meest efficiënte optie. 
Ook zullen we toelichten hoe de meest voorkomende bouwknopen EPB aanvaard kunnen gemaakt worden, welke stavingsstukken er verdedigbaar zijn, ...
Er is heel veel informatie beschikbaar over het EPB aanvaard maken van verschillende soorten bouwknopen, maar zéér weinig informatie over hoe men een niet EPB aanvaarde bouwknoop moet ingeven in de EPB software. 
Dus daar zullen we ook dieper op ingaan, zodat u als EPB verslaggever de bouwknopen, die niet voldoen (of indien er geen geldige stavingsstukken voorhanden zijn), op een correcte manier kan ingeven.
We zullen ook toelichten wat een numerieke berekening is en enkele verschillende tools toelichten die gebruikt kunnen worden om deze gevalideerde numerieke berekening uit te voeren.

We zullen dit doen aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, screenschots EPB software, praktijkgerichte theorie, ...

Doelgroep

EPB verslagevers, architecten, energiedeskundigen, 

Programma

  • U-waarden
  • Evalueren van bouwknopen
  • Ontwerpen van EPB-aanvaarde bouwknopen
  • Bouwknopen in de EPB- software invoeren
  • Impact van bouwknopen op globaal isolatiepeil
  • Tool voor evaluatie van bouwknopen
  • Bouwdetails voor ondergrondse isolatie, vloerplaat op volle grond, dakrand, funderingsaanzet.