Engels voor beginners

Talen en redactie

Engels is een echte wereldtaal. In een wereld die steeds verder globaliseert, is het voor iedereen van belang om andere talen te kunnen spreken. Met een stevige basis Engels op zak ben je bijna overal ter wereld verstaanbaar. Engels voor beginners is er voor iedereen die zijn Engels opnieuw wil opnemen, opfrissen of zijn woordenschat wil uitbreiden ten einde een conversatie te kunnen voeren.

 

Bij SYNTRA Limburg kan je kiezen uit 3 taalmodules in de Engelse taal: 'Engels voor beginners', 'Engels 2' of 'Engels 3'.

Doelgroep

Ondernemers, zelfstandigen, medewerkers van een KMO, iedereen die zich wilt versterken door het aanleren van de Engelse taal.

Programma

14 lesavonden met o.a. de volgende onderwerpen:

- Actieve betrokkenheid bij leerproces met klemtoon op conversaties
- Dagelijkse omgangstaal aan telefoon, besprekingen, restaurant, bank en receptie
- Basisgrammatica
- Oefeningen: rollenspelen, debatten, presentaties en interviews
- Ontwikkeling van vaardigheden om zich vlot uit te drukken
- Taalopleiding = actieve taaltraining gericht op gesproken taal/praktijksituaties
- Presenteren en communiceren met zakenrelaties
- Telefoneren en rapporteren
- Bedrijfsgerichte conversatie