Een ruime (handels)blik op China

Management - Algemeen management

Je wilt handel drijven met China en wilt zowel algemene kennis opdoen alsook leren wat de geplogenheden zijn bij het zaken doen met China. 

Je wil dichter bij je (potentiële) klant of leverancier staan. Deze cursus vertrekt vanuit een neutrale benadering van hedendaags China. Door de rivaliteit tussen China en het Westen achterwege te laten, kom je tot een beter begrip van de mogelijke win-win situatie.  

Zakenmensen die met China in zee willen gaan moeten zich voorbereiden op lange onderhandelingen waarin dagelijkse, niet-handels gerelateerde onderwerpen aan bod zullen komen, en die essentieel zijn om het vertrouwen tussen de partners te versterken.

Deze cursus vertrekt vanuit een neutrale benadering van hedendaags China. Door de rivaliteit tussen China en het Westen achterwege te laten, kom je tot een beter begrip van de mogelijke win-win situatie. Syntra reikt je handvaten aan die je kunnen helpen om een meer objectief beeld te vormen van hedendaags China.  Deze handvaten kunnen je ondersteunen om de mogelijkheden voor jouw bedrijf op de Chinese markt te onderzoeken en te ontwikkelen.

Verder stimuleert deze cursus je ook om zelf China verder te leren begrijpen (referentielijst met influencers, nieuwsbrieven, boeken, APPs,…). 

De cursus bestaat uit 3 lesmomenten van telkens 3 uur. Ze worden afwisselend door Ann Dries en Sarah Jacob gegeven.

Ann is gebeten door China omdat ze er zaken is beginnen doen in 2016. De positieve ervaringen met haar Chinese partners blijven haar stimuleren om telkens meer en dieper in te gaan op China.
Sarah heeft de Chinese taal en cultuur in China (Xi’an) geleerd en gestudeerd. Ze heeft er tien jaar geleefd. Na een paar jaar als reisbegeleidster in China, heeft ze zich toegelegd op tolk- en vertaalwerk op de Ambassade van België in China. 

Ieder lesmoment wordt telkens afgerond op een unieke wijze door een ‘Wechat-call te faciliteren met mensen rechtstreeks vanuit China.  Het zijn 2 mannen en 1 vrouw die elk op hun manier een brug vormen tussen China en Vlaanderen en in hun hoedanigheid het ‘onmogelijke’ realiseren.

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt12-03-202209:003 za vm9
CampusHasselt
Startdatum12-03-2022
Startuur09:00
Lesmomenten3 za vm
Lesuren9

Doelgroep

Iedereen die er het belang van inziet om een inzicht te hebben in de wereldmacht die China van vandaag is (zowel op historisch, cultureel als zakelijk vlak) en welke opportuniteiten dit voor ons in Vlaanderen al dan niet kan hebben.

Programma

• 1ste luik: Inzicht in de wereldmacht die China vandaag is. 

Wanneer we handel willen drijven met China, is het van belang te begrijpen hoe ver China al staat om het machtigste land ter wereld te worden en welke impact dit heeft voor Vlaanderen, Europa, de rest van de wereld.  Hoe is deze evolutie gebeurd?  Welke relatie heeft China de laatste 150 jaar met de grote mogendheden gehad en hoe is ze er zelf één kunnen worden? 
Houdt deze evolutie kansen in voor Vlaamse ondernemers en welke zijn die mogelijke kansen?  Welke zijn de valkuilen?

• 2de luik: Kennismaking met de Chinese taal
Chinees, momenteel de grootste en snelst groeiende taal ter wereld, is voor Europeanen meestal onbekend. Enig inzicht in de Chinese taal wordt door Chinese zakenpartners erg gewaardeerd en helpt om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
In een notedop komen een aantal karakters, de typische uitspraaktonen, Pin Yin de cultuur van de taal, …  aan bod. 
Ook wordt er een tip van de sluier gelicht over aan aantal mythes zoals:  Is Chinees de moeilijkste taal ter wereld? Hoe typ je Chinese karakters op een GSM? Hoeveel karakters moet je kennen om de krant te lezen? Waarom is Chinees in Hong Kong anders dan op het vasteland? 

• 3de luik : Kennismaking: Handel drijven met China
Hoe start je met zakendoen met China? Hoe onderzoek je of de Chinese markt voor jouw bedrijf interessant is? Welke strategie gebruik je om je bedrijf op de Chinese markt te lanceren? Welke belangrijke aspecten moet je begrijpen om met China handel te drijven? Welke organisaties kunnen jou ondersteunen in het zakendoen met China?  Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met je Chinese partners en waarom schenken Chinezen zoveel aandacht aan niet-commerciële aspecten wanneer ze aan handel doen?

• 4de luik: Ieder lesmoment wordt beëindigd met een online uitwisselingsmoment rechtsreeks vanuit China (Wechat Call) met een Chinees of Belg die dagelijks vanuit China de brug slaat tussen beide landen.
Sprekers:

1. ZHANG Chao (M): Chinese zakenman, veertiger, die jaarlijks naar Vlaanderen komt om er rasduiven te kopen en verkopen. Maak kennis met een wereldwijde passie die geen grenzen kent. 
2. LI Xin (V): werkt voor Visit Flanders in Beijing. De vrouw die de Belgische wafel op de Chinese markt lanceerde en bekend is met Jommeke. 
Maak kennis met een sterke brug tussen China en Vlaanderen.
3. GEYSEN Daan (M): tolk en culturele bemiddelaar op de Ambassade van België in Beijing. Maak kennis met een grenzeloze liefde.