Dag van de Bemiddeling

Administratie en onthaal

De Federale Bemiddelingscommissie organiseert in samenwerking met diverse partners in de derde week van oktober 2019 een bemiddelingsweek (Mediation Week). Tijdens die week promoot de commissie aan de hand van talrijke initiatieven het bestaan en de toepassing van bemiddeling.

SYNTRA Limburg onderschrijft graag de opzet van bemiddeling en doet dat door de organisatie van een afsluitende DAG VAN DE BEMIDDELING op de inspirerende locatie van de T2-campus.

Deze Dag van de Bemiddeling richt zich tot een breed publiek dat op de een of andere manier professioneel baat heeft bij bemiddeling. SYNTRA Limburg focust in het bijzonder op de bemiddeling in vastgoedkwesties.

Tijdens de workshop die aansluit bij de dagelijkse praktijk, kunnen de deelnemers kennismaken met bemiddeling op zich en proeven van een boeiend bemiddelingsverhaal, doorspekt met reële cases. 

Doelgroep

  • vastgoed (syndici en vastgoedexperts)
  • boekhouders
  • juristen
  • advocaten
  • verzekeringsmakelaars
  • bemiddelaars 

Programma

Zakelijke bemiddeling: Bemiddelen in vastgoedkwesties

  •        Spreker mr. Astrid CLABOTS, advocaat en bemiddelaar, auteur van het boek 'HEIBEL IN HET APPARTEMENTSGEBOUW

° 9u00: onthaal met koffie
° 9u30: start training
° 12u00: intervisie met netwerkmoment
° 13u00: afronding/afsluiting