Business controller

Financiën - Financieel beheer, accountancy en fiscaliteit

Het BIBF erkent deze opleiding voor permanente vorming.

Wie of wat is een business controller? Een business controller voorziet het management van een bedrijf van brede input en advies, zodat de directie strategische beslissingen kan nemen en de structuur van de organisatie kan optimaliseren. Daar waar de financial controller zich vooral toelegt op de financiële rapportages en resultaten, heeft de business controller een meer toekomstgerichte blik. Deze richt zich in een consultantsrol op efficiencyverbetering en kostenbesparing.

In een bedrijf of organisatie brengt de ondernemer (bijvoorbeeld de algemeen directeur) de visie, doelstellingen en ambities aan. De business controller daarentegen is verantwoordelijk voor de benodigde systemen, processen en informatie om deze ambities, visies en doelen waar te maken. De verschillende domeinen waarin de hedendaagse controller actief is komen in deze opleiding uitvoerig aan bod.

Wat doet een business controller concreet?

 • vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-indicatoren)
 • signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen komen
 • analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planning
 • opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen
 • ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen
 • initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning en budgetteruitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses
 • fungeren als aanspreekpunt op het gebied van (financiële) procesverbetering
 • onderhouden van interne contacten met het management en externe contacten met onder meer accountants.

Waarmee houdt de business controller rekening?

 • markten die niet volledig te voorspellen zijn
 • middelen (waaronder mensen) die niet per se betrouwbaar zijn
 • oorzaak-gevolgschema’s die nooit optimaal, volledig en stabiel zijn.

Doelgroep

 • financieel verantwoordelijken, financieel directeurs, interne boekhouders of controllers
 • kaderleden van een boekhoudkundig of financieel departement
 • verantwoordelijken voor budgettering, rapportering, beheerscontrole en financiële planning
 • intern of extern auditors
 • algemeen directeurs of zaakvoerders.

Voorkennis

U kent de basis van financieel management.

Programma

 • situering van het toepassingsgebied van een controller + uitleg van de verscheidene types van controllers
 • opzetten van periodieke rapporteringen + uitwerken van een efficiënte vorm van rapporteringen
 • kosten/baten analyse & controller in een change management omgeving
 • toelichting van Cost accounting & kostprijsberekening
 • ICT: ERP- processen en rapporteringstools (BI/Excel) een geïntegreerd proces
 • opstellen van een budget, forecast en/of businessplan (= Business Case in de praktijk)
 • inclusief in de opleiding: 4 sessies opleiding in Excel Dashboarding en Power Pivot training: een must-have kennis als controller.

14 lesavonden, waarvan:

 • 8 avonden theorie
 • 2 avonden business case
 • 4 avonden Excel & Power Pivot dashboarding: een geïntegreerde opleiding, specifiek voor de kennis en noden van de controller met als concreet voorbeeld: Business Case Actuals/Forecast/Budget met deep dive analyse.