Blowerdoortechnieker

Energie en HVAC - Verwarming en ventilatie

Wilt u luchtdichtheidstesten of zogenaamde Blowerdoormetingen uitvoeren? Of u doet dit reeds, maar u heeft nog geen bewijs van bekwaamheid ter zake.  Dan is dit de opleiding die u zoekt. Zoals algemeen geweten garandeert een goede luchtdichtheid van de woning een optimale werking van de isolatie en ventilatie. De Blower Doortest is een doeltreffend onderzoek naar luchtlekken, warmteverliezen en vochtproblemen in de woning.

De blowerdoortest is een doeltreffend onderzoek naar luchtlekken, warmteverliezen en vochtproblemen in de woning. Een Blowerdoortest wordt uitgevoerd in een gebouw om de luchtdichtheid te controleren en te meten. Met behulp van een ventilator wordt lucht in of uit het gebouw geblazen. Deze ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen het gebouw en de buitenlucht. Hiermee simuleren we een constante wind van 3 à 5 Beaufort op de gevels van het gebouw. Met de blowerdoortest en bijhorende software kan men vervolgens berekenen hoe vaak de lucht in het gebouw ververst wordt met buitenlucht, dit is het ventilatievoud. Door dit kunstmatige drukverschil worden bestaande luchtlekken geaccentueerd. Met behulp van een infraroodcamera en rookpatronen kunnen deze lekken snel gelokaliseerd worden.    

SYNTRA Limburg staat garant voor docenten uit de dagdagelijkse praktijk. Peter Eykens van Isoproc cvba hecht zeer veel belang aan het correct uitvoeren van de blowerdoor test. Deze onafhankelijke firma heeft een jarenlange ervaring in het deskundig uitvoeren van kleine en grote luchtdichtheidsmetingen. Zij hebben heel recent de grootste Blower Doortest tot nu toe in België en Duitsland uitgevoerd en bewezen daarmee nogmaals hun kennis en kunde.

Erkenning voor uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen

Met de aanscherping van de E-peileis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd.  Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het MB van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS 71-3-P “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidsmeting”. Uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader en deelnemen aan een centraal examen.

SYNTRA Limburg richt samen met Isoproc de opleiding blowerdoortechnieker in om de uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen voor te bereiden op het centraal examen.

Doelgroep

Architecten, energiedeskundigen, bouwkundigen, EPB-verslaggevers, schade-experts, medewerkers onderhoudsdienst, dienst externe controle, …

Vooropleiding: minimum HSO.

Om een persoonlijke benadering en opvolging te garanderen, worden maximaal 10 deelnemers toegelaten.

Indien gewenst kan u een blowerdoortoestel huren voor de periode van de opleiding. De huurprijs hiervoor bedraagt 100 €, indien dit gewenst is gelieve aan te vragen via mail aan roald.swerts@syntra-limburg.be

 

Programma

Dankzij deze opleiding zal de cursist in staat zijn om gebouwen te testen in overeenstemming met de regelgeving. Hij/zij zal de werking van het toestel en de procedure van de test begrijpen. Tijdens een praktische Blower Doortest zal aangeleerd worden hoe een gebouw geanalyseerd dient te worden op het vlak van luchtdichtheid.  

Het programma:

  • Belang van luchtdichtheid in de bouw vandaag de dag. Hoe en waarom.
  • Werking van een Blower Doorinstallatie.
  • Voorbereiden van een gebouw volgens het desbetreffende KB.
  • Uitvoeren van een test volgens het KB.