Bijscholing ADR colli + tank i.s.m. Atlas College

Safety - Code 95 en ADR

In het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het ADR-attest dient een bijscholingscursus gevolgd te worden met een bijhorend examen om de geldigheid van het attest met 5 jaar te verlengen. Wie binnen Europa gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken.

De opleiding gebeurt in samenwerking met het Atlas College Genk.

Onze ADR chauffeursopleidingen worden gegeven in samenwerking met Atlas College Genk, die ervaren specialisten (Veiligheidsadviseurs ADR) voorzien die de lessen zullen geven.

Types ADR-opleidingsgetuigschriften: 
Basis getuigschrift Colli (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
Specialisatie getuigschrift Tank (ADR Categorie II) : Voor het tankvervoer van gevaarlijke goederen

 

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt03-09-202208:3024
Hasselt01-10-202208:3024
Hasselt29-10-202208:3024
Hasselt26-11-202208:3024
Genk T2-campus07-01-202308:3024
Hasselt04-02-202308:3024
Hasselt04-03-202308:3024
Genk T2-campus06-05-202308:3024
Hasselt03-06-202308:3024
CampusHasselt
Startdatum03-09-2022
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum01-10-2022
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum29-10-2022
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum26-11-2022
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusGenk T2-campus
Startdatum07-01-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum04-02-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum04-03-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusGenk T2-campus
Startdatum06-05-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24
CampusHasselt
Startdatum03-06-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren24

Doelgroep

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor collivervoer (CAT I)?
Chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van een ADR - getuigschrift, ongeacht de hoogst toegestane massa van het voertuig.
Deze verplichting geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden (LQ ‘s) of bij het vervoer van gevaarlijke goederen onder de in § 1.1.3.6 van het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen.
Basis getuigschrift (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor tankvervoer (CAT II)?
Chauffeurs, die vervoer van gevaarlijke goederen verrichten in: Tankcontainers, UN mobiele tanks of MEGC ’s met een individuele inhoud van meer dan 3m³ per transporteenheid
Tankvoertuigen (vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ ) vervoeren,
In batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1m³.

Wie moet een initiële opleiding volgen?
Diegene die geen geldig opleidingsgetuigschrift in zijn/haar bezit heeft moet een initiële opleiding volgen.   

Wie moet een hernieuwings-opleiding volgen?
De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB of andere erkende instelling. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar. WACHT DUS NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN HERNIEUWINGSSCURSUS ! In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht. Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens

Toelatingsvoorwaarden

Reeds beschikken over een nog niet vervallen attest ADR colli- en tankvervoer.

 

Programma

  • Opleidingsgetuigschrift
  • Reglementeringen
  • Indeling gevaarlijke stoffen
  • Houders voor vervoer gevaarlijke stoffen
  • Boorddocumenten
  • Signalisatie
  • Speciale voorschriften
  • Vrijstelling