Bijscholing ADR colli i.s.m. Atlas College

Safety - Code 95 en ADR

In het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het ADR-attest dient een bijscholingscursus gevolgd te worden met een bijhorend examen om de geldigheid van het attest met 5 jaar te verlengen. Wie binnen Europa gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken.

De opleiding gebeurt in samenwerking met het Atlas College Genk.

Onze ADR chauffeursopleidingen worden gegeven in samenwerking met Atlas College Genk, waardoor de lessen gegeven worden door ervaren specialisten (Veiligheidsadviseurs ADR).

Types ADR-opleidingsgetuigschriften:

  • Basis getuigschrift Colli (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
  • Specialisatie getuigschrift Tank (ADR Categorie II) : Voor het tankvervoer van gevaarlijke goederen

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt03-06-202308:3016
Hasselt09-09-202308:3016
Hasselt07-10-202308:3016
Hasselt18-10-202308:3016
Hasselt21-10-202308:3016
Hasselt25-11-202308:3016
Hasselt27-01-202408:3016
Hasselt02-03-202408:3016
Hasselt13-03-202408:3016
Hasselt27-04-202408:3016
Hasselt15-05-202408:3016
Hasselt01-06-202408:3016
CampusHasselt
Startdatum03-06-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum09-09-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum07-10-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum18-10-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum21-10-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum25-11-2023
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum27-01-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum02-03-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum13-03-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum27-04-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum15-05-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16
CampusHasselt
Startdatum01-06-2024
Startuur08:30
Lesmomenten
Lesuren16

Doelgroep

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor collivervoer (CAT I)?
Chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van een ADR - getuigschrift, ongeacht de hoogst toegestane massa van het voertuig.
Deze verplichting geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden (LQ ‘s) of bij het vervoer van gevaarlijke goederen onder de in § 1.1.3.6 van het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen.
Basis getuigschrift (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor tankvervoer (CAT II)?
Chauffeurs, die vervoer van gevaarlijke goederen verrichten in: Tankcontainers, UN mobiele tanks of MEGC ’s met een individuele inhoud van meer dan 3m³ per transporteenheid
Tankvoertuigen (vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ ) vervoeren,
In batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1m³.

Wie moet een initiële opleiding volgen?
Diegene die geen geldig opleidingsgetuigschrift in zijn/haar bezit heeft moet een initiële opleiding volgen.   

Wie moet een hernieuwings-opleiding volgen?
De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB of andere erkende instelling. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar. WACHT DUS NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN HERNIEUWINGSSCURSUS ! In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht. Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. 

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een niet vervallen attest ADR colli vervoer

Programma

  • Opleidingsgetuigschrift
  • Reglementeringen
  • Indeling gevaarlijke stoffen
  • Houders voor vervoer gevaarlijke stoffen
  • Boorddocumenten
  • Signalisatie
  • Speciale voorschriften
  • Vrijstelling

In het inschrijvingsgeld is het examengeld ITLB (78,94 €) inbegrepen.