Balansanalyse can be fun

Financiën - Financieel beheer, accountancy en fiscaliteit

Voor een ondernemer is het vanzelfsprekend dat de eigen balans en resultatenrekening geen geheimen mag hebben. Maar de behoefte of noodzaak om financiële informatie te begrijpen beperkt zich niet uitsluitend tot deze ondernemers. Ook andere stakeholders van een onderneming zijn geïnteresseerd in de informatie die jaarrekeningen van ondernemingen kunnen verstrekken. Denken we maar aan werknemers, aandeelhouders en vennoten, advocaten/curators, magistraten,  … .

Indien de training fysiek tijdens een volledige dag doorgaat, wordt er een broodjeslunch met drank voorzien.

Deze opleiding brengt een degelijke kennis en inzicht bij aan zowel aankomende als gevestigde ondernemers, betrokken medewerkers, aandeelhouders en vennoten in ondernemingen, advocaten en magistraten, kortom iedereen die beroepsmatig of in een andere hoedanigheid betrokken is bij de financiële gegevens van ondernemingen. Ken je klanten, leveranciers of concullega's.

De deelnemer leert de opbouw van boekhoudkundige staten van een onderneming, de balans- en resultatenrekening te begrijpen en te analyseren zodat hij/zij hieruit de nodige informatie en besluiten kan trekken.

Docent

De opleiding wordt gegeven door Guido Janssens van GoalPartner. Guido heeft meer als 30 jaar bedrijfservaring als boekhouder, Controller, CFO (Benelux en Frankrijk) en CEO voor een Multinational in Benelux. Hij heeft zijn eigen incassokantoor Straetus Denderstreek.

Praktische informatie

CampusStartdatumStartuurLesmomentenLesuren
Hasselt21-04-202219:005 do av15
CampusHasselt
Startdatum21-04-2022
Startuur19:00
Lesmomenten5 do av
Lesuren15

Doelgroep

Aankomende en gevestigde ondernemers, betrokken medewerkers bij ondernemingen, aandeelhouders en vennoten in ondernemingen, advocaten en magistraten. Iedereen die beroepsmatig of in een andere hoedanigheid of interesse betrokken is bij het (her)kennen van de financiële gegevens van ondernemingen.

Een economische vooropleiding is geen noodzaak. Interesse in de financiële gegevens van de eigen onderneming of van andere ondernemingen wel.

SyntraPXL business is erkend bij het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) voor het geven van permanente vormingen. 

Programma

Deze topics komen aan bod :

 • Basisprincipes van de balans, de resultatenrekening van een onderneming.
 • Opbouw van de boekhouding - regelgeving
 • Rekeningenstelsel
 • Boekhoudkundige verwerking in de praktijk
 • Proef- en saldibalans
 • Eerste besluiten uit deze financiële gegevens + Praktische toepassingen
 • Analyse van de balans en de resultatenrekening + Praktische toepassingen
 • Opstelling van de balans en resultatenrekening
 • Analyse van de jaarrekening
 • Ratioberekening
 • Solvabiliteitsratio
 • Liquiditeitsratio
 • Netto bedrijfskapitaal
 • Rentabiliteitsratio’s
 • Praktische toepassingen aan de hand van jaarrekeningen