Asbest - eenvoudige handelingen

Safety - Veiligheid & Preventie

Bouwen met asbesthoudende producten is al een hele tijd verboden in België, maar tijdens renovaties, herstellingen of schoonmaak vormt bestaande asbest nog steeds een gevaar. U moet dus weten waar u asbest kan aantreffen en wat u mag, moet en kan doen om risico’s te vermijden. Leer asbest verwijderen op een veilige, zorgvuldige én verantwoorde manier.

Na deze opleiding weet men waar er wel of niet gewerkt kan worden en  welke veiligheidsmaatregelen men moet treffen. Eenvoudige handeling is gebaseerd op het voorzichtig demonteren van:

 •  Bevestigingsbouten en of schroeven
 •  Beplating zoals, golfplaten en onderdak
 •  Asbest Cement buizen

Na het demonteren, moet asbest op de correcte manier verpakt en afgevoerd worden. De correcte reiniging van de werkplek is de laatste stap. Veiligheid en gezondheid komen hierbij uiteraard op de eerste plaats.

Doelgroep

Werkgevers en hun medewerkers die geregeld tijdens renovatiewerken geconfronteerd worden met het verwijderen van asbest.

Programma

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden.
 • Opname van asbest
 • Biopersitentie (longaandoening)
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbestafval in Vlaanderen
 • Containerparken: private en openbare parken
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etiketteringsplicht van asbest
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste gereedschappen voor heet verwijderen van golfplaten en leien

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst