Opleiding Heffen en tillen

Ergonomisch leren heffen en tillen

Insteek

In een fysiek belastende sector krijgt men veelvuldig te maken met medische afwezigheden omwille van fysieke rugklachten. Rugpijn geeft zelden aanleiding tot een arbeidsongeval, maar veroorzaakt wel afwezigheid op het werk.

Doel van de opleiding

In de loop der jaren is er een duidelijke verschuiving ontstaan naar doelstelling en praktijkvoering in het gezondheidsbeleid. In het begin werd er enkel aandacht besteed aan het vaststellen en behandelen van letsels. De huidige trend wil positieve gezondheid bevorderen om met gezonde werknemers beter te presteren. Het komt er vooral op aan duidelijke richtlijnen en oefeningen mee te geven i.v.m. heffen en tillen en zo de rug maximaal te ontlasten.

Programma

In deze opleiding zal u inzicht verwerven d.m.v theorie maar zal het accent gelegd worden op praktijkoefeningen. Er wordt gewerkt met filmen met IPAD/IPHONE om zo te zien welke fouten er gemaakt worden om zo tot nieuwe inzichten en technieken te kunnen komen. Deze opleiding wordt op maat aangeboden. Onze opleidingscoaches stellen het lesprogramma samen op basis van de voorkennis en noden van uw werknemers en onderneming.

Doel

Ontwikkeling van nieuwe technieken ter preventie van fysieke klachten.

Uw resultaten

Betere werkhouding en awareness van uw medewerkers op de werkvloer aangaande risicosituaties voor rug en m.b.t heffen en tillen.