Meeting on the clock

Vergaderen on the clock

Doeltreffend en tijdsefficiënt vergaderen

Insteek

Gepaste vergadermomenten vinden, alle partijen bij elkaar krijgen, verschillende standpunten vanuit verschillende disciplines aaneenrijgen, besluiten maken en eensgezindheid bekomen... En dat alles binnen een bepaald tijdvak. Een vergadering in goede banen leiden, dat verreist een doordachte aanpak.

In deze opleiding leggen we daarom de veel voorkomende obstakels bloot. Je leer korte en krachtige vergaderingen organiseren door je doordacht voor te bereiden; je bepaalt het doel, zet een tijdlimiet en rekent mogelijke contingenties en tijdsvreters in.

Je wordt verder getraind in de noodzakelijke gesprekstechnieken: beïnvloeden, onderhandelen, constructief communiceren en mediëren. De ervaren trainer biedt je ook inzichten aan in de manier waarop ander organisaties efficiënt omgaan met tijd.

Ten slotte onderzoek je interessante en stimulerende werkvormen om de creatieve wisselwerking aan te wakkeren.

Programmapunten

  • Constructief knopen doorhakken en efficiëntie bewaken
  • Vergaderingen optimaliseren dankzij doordachte voorbereiding (subject, leden, doel,…)
  • Agendapunten bewaken en verankeren m.b.v. communicatiestrategieën
  • Interessante vergadermethodes (20 minute meeting, sparring, hallway meetings,…)

Organisatie

Opleiding in 3 sessies van 3 uur

Het maximaal aantal deelnemers aan een sessie is 15 personen.