Integraal Talent Beheer – de nieuwe hype of dé slimme toekomststrategie?

Masterclass HRM - Module 1

Organisaties die in staat zijn snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen en schommelingen in de conjunctuur en marktvraag, zijn in staat betere bedrijfsresultaten te boeken en de concurrentie voor te blijven. Personeel flexibel kunnen inzetten is en blijft daarbij een kritische succesfactor. Anderzijds kijkt de nieuwe generatie talenten anders naar werk dan de voorgaande generaties. Hoe combineert u beide met elkaar om voor uw organisatie én de medewerkers het beste resultaat te halen?

Deze module focust vooral op iedereen die in organisaties op strategisch-tactisch niveau bezig is met talent aantrekken én talent binden aan de organisatie.

Doelstellingen

 • Verwerf inzicht in de vele maatschappelijke en technologische veranderingen en hoe de toekomst van werk er zal uitzien.
 • Verwerf inzicht in de noodzaak om flexibel werken in uw organisatie niet langer ad-hoc te organiseren.
 • Ontwikkel een totaal beeld op alle mogelijke nieuwe vormen van flexibele arbeid.
 • Ontwikkel een visie en een strategie rond Integraal Talent Beheer: wat is het en waarom moeten we het absoluut willen?
 • Leer een flexibiliteitsprogramma op te zetten, inclusief plan van aanpak, tips & tricks, en het meten van het effect van een dergelijk flexibiliteitsprogramma.

Programma

 • De wereld verandert aan een razend tempo. Wat komt er op ons af en wat betekent dit voor uw bedrijf en de mensen die er werken?
 • Hoe zijn de meeste bedrijven nu georganiseerd? Wat is hiervan de impact – een SWOT analyse. Hoe ziet het bedrijf van de toekomst er uit?
 • Welke mogelijkheden hebt u om arbeid vernieuwend te organiseren?
  • Welke vormen van flexibel werken past u nu toe in u bedrijf?
  • Oefening: Case BEDRIJF X
   • Wat is de missie, visie en strategie van het bedrijf? Wat zijn de invloeden van de buitenwereld? Hoe wordt arbeid momenteel georganiseerd? Kijk uit diverse invalshoeken, van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen, Flexibele arbeid is deel van het bredere concept van organisatie flexibiliteit, Wat is hun meest ideale situatie? Welke opties zijn er?, Hoe ziet de kloof tussen huidig en gewenst er uit?
 • Integraal Talent Beheer als strategie is garanderen dat iedereen die in het bedrijf werkt zijn volledig potentieel inzet voor het bedrijf. Hoe begint u er best aan?

Inschrijven

Ga naar de inschrijvingsmodule