Het centraliseren van de inhuur van extern personeel en HR diensten

Masterclass HRM - Module 4

Hebt u zicht op de versnipperde inhuur in uw bedrijf? Hebt u enig idee (met 10% foutenmarge) van uw uitgave op jaarbasis aan ingehuurd personeel (alle contractvormen)? Wie zijn de ingehuurde krachten die in uw bedrijf rondlopen en hoe lang zijn ze er al? Wat zijn de risico’s: wie zou u kunnen aanklagen? Wat kost inhuur aan uw bedrijf? Betaalt u marktconform? Zijn uw interne klanten tevreden over de kwaliteit van het talent dat ze krijgen, en hoe meet u dit? Hoe verloopt het administratieve proces? Wie levert deze talenten, en wat is uw wettelijke relatie met deze leveranciers? Kan u gemakkelijk op en neer schalen nu en in de toekomst?,…

Voor veel bedrijven zijn dit lastige vragen. Lastig omdat ze moeite hebben bovenstaande vragen helder te beantwoorden: ingehuurd talent is in veel bedrijven een blinde vlek! Door ingehuurde arbeid en kennis in organisaties te optimaliseren, verlagen de risico’s voor het bedrijf, dalen de totale personele kosten en kan u alle arbeid in het bedrijf slimmer organiseren. Uw organisatie zal aantoonbaar meer wendbaar en slagvaardig zijn.

Ontdek in deze module het stappenplan en de technieken om zelf uw huidige situatie m.b.t. uw ingehuurd personeel ten gronde te analyseren, en uw ideale situatie te bepalen in functie van de bedrijfsstrategie. Maak uw business case, vindt inspiratie voor uw plan van aanpak en leer over de drijfveren van alle betrokken partijen. Zo maakt ook u in uw bedrijf van ingehuurd talent een strategisch voordeel.

Doelstellingen

Ontdek een toolkit voor het efficiënt, goedkoper en professioneel inzetten van al uw ingehuurd talent.

 • Leer de methode om zelf uw huidige situatie met betrekking tot inhuur grondig te analyseren
 • Leer uw ideale situatie met betrekking tot inhuur te bepalen in functie van uw bedrijfsstrategie
 • Ontdek hoe u een plan van aanpak voor verandering opstelt
 • Leer bij grootschalige inhuur keuzes te maken in verband met uitbesteden van het beheer en de opties voor technologische ondersteuning

Programma

 • De achtergrond: welke macro trends en tendensen beïnvloeden de arbeidsmarkt en de wijze waarop bedrijven en werknemers naar arbeid kijken.
 • Waar staat u nu inzake inhuur? Het maturiteitsmodel helpt u de huidige situatie te analyseren.
 • Beschrijf uw ideale, gewenste situatie: waar wilt u naar toe?
 • Hoe kan u de ideale, gewenst situatie bereiken?
  • Maak de business case
  • Wat beïnvloedt mogelijk de ROI?
 • De inhoud van uw inhuurprogramma vastleggen
  • Kwaliteit definiëren en meten
  • Controle over alle risico’s en kosten
 • Wie zijn de betrokken partijen en hoe krijgt u draagvlak voor de verandering?
 • Zelf beheren of uitbesteden? Diverse beheermodellen voor grootschalige inhuur komen aan bod.
 • Wel of niet gebruik maken van technologie?

Inschrijven

Ga naar de inschrijvingsmodule