Disclaimer

SYNTRA business besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan SYNTRA business (of SYNTRA Limburg)niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer SYNTRA business verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is SYNTRA business (of SYNTRA Limburg)niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat SYNTRA business (of SYNTRA Limburg)geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. SYNTRA business (of SYNTRA Limburg)kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

KLACHTEN

Heeft u klachten? Dan kan u hier het klachtenformulier invullen. U kan ook steeds terecht op ons algemeen nummer: 089/30 16 65.

QFOR

Qforis een modulair systeem voor kwaliteitsevaluatie en certificatie van opleidings- en consultingorganisaties. SYNTRA business werd met succes doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de Qfor kwaliteitsnorm.

CIM

CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, verzamelt met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitors...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe jou te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, ga naarhttp://www.cim.be.

AUTEURSRECHT

SYNTRA business geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

PRIVACY

De persoonsgegevens die u aan SYNTRA business verstrekt worden opgenomen in de bestanden van SYNTRA Limburg, Thor Park 8040, 3600, Genk. Deze gegevens worden door SYNTRA Limburg en SYNTRA business verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien udergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan dit aan SYNTRA business meegedeeld worden per e-mail naar: privacy@SYNTRAbusiness.be. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit. U beschikt over een inzage- en correctierecht.