Bedrijven kunnen niet zonder flexibele schil: moderne oplossingen en hun spelregels

Masterclass HRM - Module 3

De vele nieuwe vormen van flexibele arbeid zijn niet altijd gekend en houden naast de vele voordelen helaas ook risico’s in voor de organisatie. Aan de hand van een 4 tot 5-tal scenario’s en cases belichten we elke flex-vorm in detail, en wordt telkens de specifieke juridische problematiek aangekaart en helder gesteld. U gaat naar huis met een praktische leidraad om zelf (mogelijke) to do’s op te stellen en aan de slag te gaan binnen uw onderneming.

Deze module is zeker aangewezen voor HR – managers, maar ook Inkopers van HR-diensten en Bedrijfsleiders of Leidinggevenden die niet alleen de operationele voordelen willen zien, maar ook de mogelijke risico’s correct wensen in te schatten.

Deze masterclass is een duo presentatie van Marleen Deleu, The Flex Academy met Ellen Pensaert van Furbo. U krijgt zo een integraal framework voor inhuur van personeel waarin theorie, pragmatische aanpak en juridische topics verweven worden. Ellen Pensaert is juriste en adviseert al bijna 20 jaar organisaties zowel op juridisch - als op HR vlak.

Doelstellingen

  • Inzicht in de voor- en nadelen van de meest voorkomende vormen van flexibel werk, inclusief de rol van de vakbond
  • Leer alles over de wet- en regelgeving van elke vorm van flexibel werken, en hoe problemen met de sociale inspectie te vermijden
  • Leer alles over hoe u grootschalige inhuur optimaal organiseert in uw bedrijf

Programma

Interne flexibiliteit

Uw bedrijf groeit en heeft een vacature waarvan ze eerst de mogelijkheid wil bekijken of deze intern kan worden opgelost. Uw medewerkers hebben ook wensen om meer flexibel te werken. Welke mogelijkheden zijn er? Wat betekent dit praktisch, maar ook van uit juridisch standpunt? Hoe omgaan met interne flexibiliteit? Kunnen de bestaande arbeidsovereenkomsten in hun huidige vorm worden behouden?

Externe flexibiliteit

Welke externe oplossingen vindt u op de markt? Wij zoomen in op de 4 meest voorkomende vormen van inhuur, en spitten aanvullend ook nog het werken met buitenlandse krachten dieper uit. Elke oplossing heeft voordelen, maar brengt ook andere kosten, administratie en risico’s mee. We belichten de verschillende wettelijke bepalingen, die ook juridisch verschillend worden ingevuld. Hoe benadert de sociale inspectie flexibele inhuur van talenten? U krijgt tips hoe hier mee om te gaan.

  • Uitzendarbeid (interim)
  • Detachering
  • Zelfstandigen
  • Uitbesteding van werk
  • Buitenlandse werkkrachten aantrekken

Inhuur en de relatie met de vakbond

In uw onderneming heeft u een vakbond. Is er op de ene of andere manier een beïnvloeding van dit orgaan op de inhuur van talent? Dient u hiermee rekening te houden ? Zo ja, hoever gaat dit juridisch gezien en wat zegt de wet hierover?

Rollen en verantwoordelijkheden

Uw bedrijf maakt op grote schaal gebruik van inhuur van talent, maar wie is hiervoor het centrale aanspreekpunt in uw organisatie? Wie binnen uw onderneming is verantwoordelijk voor zaken zoals ‘worden de juiste contracten opgemaakt? ‘, ‘zijn we als onderneming met elke vorm van flexibele arbeid wettelijk in orde?’, ‘betalen we conform contract?, …?

Inschrijven

Ga naar de inschrijvingsmodule