Bedrijfsopleiding Technisch operator +

Ownership en procesinzicht voor jouw operator

Bedrijven van vandaag streven steeds meer naar automatisatie en beheersing van hun processen. Inzicht hebben in de werking van machines en daaraan gekoppelde processen zijn enorm belangrijk geworden. De taken en dus ook de benodigde competenties van operatoren worden hierdoor steeds complexer. Daarbij zien we dat technische operatoren steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Naast produceren staan ze ook in voor de technische machine- en procescondities, de kwaliteit van het product en een veilige, ordelijke en milieuvriendelijke werkplek. Zelfs het werk onder elkear regelen hoort hier bij.