Bedrijfsopleiding Outputmanagement met doeltreffend personeelsbeleid

Ontdek het meest optimale registratiesysteem

Outputmanagement met doeltreffend personeelsbeleid

Insteek

Een efficiënt personeelsbeleid moet u in eerste instantie ontzorgen en u een formele en objectieve maatstaf geven om de prestaties van uw medewerkers op te volgen. Verder moet het systeem dat u hiervoor gebruikt eenvoudig zijn, alle informatie samennemen en gemakkelijk toe te passen zijn. Zonder een doordacht systeem wordt outputmanagement bijzonder gecompliceerd en word het een huzarenstukje om eerlijk prestaties te evalueren, functioneringsbijsturing te voeren of werkuren te verdelen.

Deze opleiding is erop gericht voor uw kantoor of vennootschap interactief tot het meest optimale systeem te komen. De coach, met doorwrochte ervaring in personeelsbeleid vertrekt vanuit uw huidige registratie -en outputmanagementsysteem om vervolgens optimalisatiekansen aan te wijzen. Vervolgens worden u voorstellen uitgewerkt die uw kantoor of vennootschap het beste kunnen dienen. De coach begeleidt je uiteindelijk in de implementatie van je verkozen systeem.