Bedrijfsopleiding Optimaal communiceren met klanten

Communicatiestrategieën voor helderheid en verbondenheid

Optimaal communiceren met klanten

Insteek

Doelgericht en helder communiceren om verwachtingen en wensen scherp uitgelijnd te krijgen, dat is de doelstelling van een (uitwerkings)gesprek met de klant. Stel je de juiste vragen? Ben je op een klantvriendelijke manier eerlijk? Kan je in de huid van de klant kruipen en nagaan of alle vragen gegrond beantwoord zijn en de afspraken helder zijn? In deze infosessie krijg je praktische tips and tricks aangereikt om ècht te communiceren op maat van je klant en teleurstellingen te voorkomen.

Als er vaktaal gesproken moet worden, dan hangt heel wat af van de mate waarin de klant zich vertrouwd voelt met de wereld. Nochtans is heldere communicatie bij het toelichten van een aanpak erg belangrijk. Zullen de resultaten corresponderen met de verwachtingen van de klant? Zijn de omstandigheden helder toegelicht en ben je zeker dat de klant alles voldoende begrepen heeft?

In deze hands-on training zal je reflecteren over de manier waarop je communiceert. Je zal tot het besef komen dat heel wat dingen die je als evident beschouwt, dat vanuit een ander standpunt helemaal niet hoeven te zijn. Van daaruit krijg je praktische tips and tricks aangereikt om te communiceren op maat van je klant en teleurstellingen te voorkomen.