Bedrijfsopleiding Ontwikkelgesprekken voeren

Voer op een optimale manier loopbaangesprekken

Ontwikkelgesprekken voeren

Insteek

Wie al eens een ontwikkelgesprek gevoerd heeft, weet dat er heel wat vaardigheden bij komen kijken om zulke gesprekken op een vlotte en efficiënte manier te voeren. Veel leidinggevenden ervaren dit soort gesprekken als moeilijk en weten niet goed hoe zich erop voor te bereiden. Om misverstanden en spanning te voorkomen zijn heldere communicatie en eenduidige actiepunten nochtans noodzakelijk.

In deze opleiding krijg je vitale aandachtspunten en strategieën aangereikt om doeltreffend te werk te gaan. Vooreerst verken je samen met de docent het belang van aangepaste leiderschapsrollen, niet enkel in relatie met het soort gesprek dat je wil voeren, maar ook ten opzichte van de werksituaties. Vervolgens onderzoek je de ideale structuur van een functioneringsgesprek en hoe je dit verloop ondanks wisselende omstandigheden zo best mogelijk kan benaderen. De nadruk ligt daarbij steeds op de output van dit gesprek, zo’n gesprek is immers slechts zinnig als er betekenisvolle en duidelijke acties uit volgen.