BEDRIJFSOPLEIDING: ONGEVALLEN OOG OBSERVATIE GEDRAG

VEILIGHEIDSREGELS MET OOG

Insteek

U weet het, kennis hebben van risico’s en mogelijke gevaren is niet genoeg om op een duurzame manier medewerkers te stimuleren veilig te blijven werken. Toch is het niet evident om telkens weer te moeten beargumenteren waarom al die beschermende kledij nu weer zo belangrijk is.

Dit komt aan bod

Met deze opleiding komen doorproefde tactieken aan bod die medewerkers helemaal doordrongen maken van uw veiligheidsregels. Uw trainer maakt zich uw voorschriften helemaal eigen en werkt op basis daarvan ene onderdompeling uit. Belerende taal laten we helemaal achterwege. De deelnemers worden daarentegen onomwonden met de resultaten van onvoorzichtigheid geconfronteerd. Dit bereiken we met behulp van (soms choquerend) video –en beeldmateriaal en, waar mogelijk, pittige demonstraties. Dankzij onze ervaren trainer ervaren uw medewerkers veiligheid niet langer als verplichting, maar als persoonlijke noodzaak.

Opleiding op maat van uw bedrijf

Deze preventiecursus kan door onze trainers worden afgestemd op de specifieke noden van uw onderneming. Neem hiervoor contact met ons op.