Bedrijfsopleiding Onderbouw zakelijk taalgebruik

Leg de fundamenten voor professionele taalvaardigheden

Onderbouw zakelijk taalgebruik

Insteek

Onze taalformule ‘Zakelijk taalgebruik’ is erop gericht een duchtig fundament te leggen in je doeltaal. Ze richt zich tot beginners (A0/A1) die professionele taaldoelen willen bereiken, maar geen tot weinig ervaring hebben in de doeltaal.

Hoe doen we dit? Niet door eindeloos grammatica te doorploegen of woordenlijsten vanbuiten te leren, maar met behulp van realistische simulaties en veel oefenen. Je wordt dus van meet af aan uitgedaagd om te spreken en je doeltaal in de mond te nemen. Je verwerft al doende inzicht in hoe de taal fundamenteel in elkaar zit.

Aanpak van het programma

In deze onderbouwtraining houden we steeds het zakelijk gebruik voor ogen. Dat betekent niet dat we de doeltaal in een zakelijk vacuüm plaatsen, maar wel dat we ons voornamelijk op de vaardigheden richten die je nodig hebt om je uiteindelijk professioneel te versterken. We leggen de fundamenten met andere woorden, om later je professionele doeleinden te verwezenlijken, zij het nu vergaderingen bijwonen, verkoopgesprekken voeren of zakelijke teksten opstellen.

Het programma van dit onderbouwtraject ligt niet vast. Je bespreekt vooraf met je trainer waar je naartoe wilt en bepaalt zo samen het verloop en de thema’s van je traject.

In je training ontvang je elke sessie concrete tips en thematische taaluitdagingen waarmee je die week aan de slag kan. Je brengt kleine of grote taalopdrachten tot een goed einde en krijgt ondersteuning om eigenhandig buiten de sessies aan de slag te gaan. In de volgende sessie bouw je dan weer voort op de voortgang die je in de sessies en daarbuiten geboekt hebt. Zo behoud je de motivatie om voortgang te blijven maken en behouden we de taalonderdompeling.

Taalcompetentiescreening vooraf

Om de effectiviteit van het taaltraject te maximaliseren is het bijzonder zinvol om vooraf te screenen naar je taalcompetenties. SYNTRA Business heeft daar haar eigen testmodel voor.

De taalcompetentietest is een kort interview van 3-4 minuten. Onze taaltrainer wendt indien mogelijk (beeld)materiaal aan om het redeneervermogen, dat aan de grondslag ligt van taalwerving, op de proef te stellen. Met een andere insteek kan zo’n test ook telefonisch verlopen.

Op het einde van je training ontvang je van je trainer een beoordeling van je taalniveau volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit door een mondelinge en schriftelijke eindproef in te richten. Zo heb je een transparante beoordeling van je taalniveau op zak en heb je een universeel verstaanbaar startpunt voor bijvoorbeeld vervolgtrainingen.

Praktische toelichting en persoonlijk taalwervingsplan

We stellen voor wekelijks een taalbadsessie van drie uur te organiseren en dit gedurende drie weken per maand. De laatste week van de maand richten we een consolidatiesessie in. In deze sessie worden de opdrachten en oefeningen van de voorgaande lessen samengenomen. Dan wordt er een overkoepelende opdracht uitgevoerd en het persoonlijk ontwikkelplan geüpdatet. Op basis van dit plan heb je greep op je voortgang en kan je de insteek van je volgende sessies zelf sturen.

‘Onderbouw zakelijk Nederlands’ verloopt in 60 opleidingsuren. De tijdsinvestering van de taalstudent buiten de lesuren bedraagt gemiddeld 4 uur/week.