Bedrijfsopleiding Klantgericht schrijven van brieven en e-mails

Written excellence

Insteek

Tijdens de training ‘Klantgericht schrijven van brieven en e-mails’ doorlopen we de verschillende stappen van het schrijfproces op basis van theorie en praktijkoefeningen. We vertrekken vanuit de hoofdvraag van elk succesvol schrijven. Wie is je doelgroep? Begrijp je welke elementen jouw publiek doen lezen. Wat hen vasthoudt? Wat voor hen werkt? Heb je bovendien inzicht in het doel van je schrijven?

Jouw trainer demonstreert stapsgewijs het belang van persona’s en hoe je naargelang jouw boodschap of informatie verpakt. Verder ontdekt je wat ‘eigenheid van het medium betekent’ en welke impact dit heeft op hoe je schrijft. Je zal eigenhandig ondervinden hoe belangrijk het is je tone of voice te ‘framen’.

Doorheen uiteenlopende oefeningen krijg je vat op de essentie van klantgericht schrijven: je speelt in op wat de klant wilt horen. Met behulp van een checklist heb je de houvast om systematisch doeltreffend te blijven in je brieven en mails.

Ten slotte neem je de inhoud van je correspondentie helemaal onder de loep. Wat betekent het om in specificaties te schrijven? Is de klant hiermee gediend? Hoe kan de spambox of de papiermand vermeden worden? En in welke volgorde bouw je je tekst op, zodat de lezer van intro tot afsluiting enthousiast blijft? Het AIDA-model, dat steeds aan de basis ligt van commerciële teksten, zal je hier dienen.