Bedrijfsopleiding Initiatie vertrouwenspersoon

De psychische gezondheid van werknemers staat vandaag meer dan ooit onder druk. Dit heeft een verregaande, en soms blijvende, invloed op de werking van een onderneming.

In deze basisopleiding verwerf je de vaardigheden om als zelfzeker en capabel vertrouwenspersonen ondersteuning aan te bieden en professioneel op te treden bij conflicten en risicosituaties. Je wordt onderlegd in het wettelijk kader en doet diepgaand inzicht op in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk.