Bedrijfsopleiding India conduct training

Omgangsvormen om succesvol zaken te doen

India conduct training

Insteek

Men gebruikt vaak de term ‘cultuurshock’ om uit te drukken hoezeer omgangsrollen en verwachtingspatronen intercultureel kunnen verschillen. Dit geldt temeer voor Indië, waar verwachtingen, arbeidsethiek en ownership een andere betekenis hebben. Is het niet doodzonde om een business-opportuniteit te laten afhangen van een misverstand?

In deze training zal je losweken van je eigen Europese referentiekader en de daarbij horende veronderstellingen over zakelijke omgangsvormen en efficiënt werkgedrag. Je zal ontdekken welke realistische verwachtingen zijn en hoe werkethiek voor de doorsnee Indische professional in elkaar zit. Je krijgt op basis van realistische cases inzicht in doeltreffend feedback geven en anticiperen op de respons, maar ook veel voorkomende communicatiedrempels met Indische collega’s.

Het gehele traject wordt gefundeerd op casussen en ervaringsuitwisseling. Op basis van interactieve denkoefeningen word je helemaal in een referentiekader ondergedompeld. Na deze training zal je sterke houvast hebben om drempelloos zakelijke relaties op te bouwen en contacten te onderhouden in Indië.

Dit traject wordt geheel op maat van je specifieke doelstellingen afgestemd. In overleg met de trainer bespreek je wat je wilt bereiken. Daaruit volgt een traject dat ontwikkeld is om jouw doelen doeltreffend en met minimale investering te bereiken.