Bedrijfsopleiding Nederlands voor beginners

Fundamentele taalvaardigheid Nederlands

Insteek

Deze bedrijfsopleiding richt zich op medewerkers die nood hebben aan een degelijke en brede basis van de Nederlandse taal. De opleiding focust zich op beginners (A0/A1) die geen tot weinig ervaring hebben en graag Nederlands heel divers willen leren gebruiken.

Doel van de bedrijfsopleiding

Deze business training spijkert de Nederlandse taalkennis van medewerkers bij. Niet door eindeloos grammatica te doorploegen of woordenlijsten vanbuiten te leren, maar met behulp van realistische simulaties en veel oefenen. Deelnemers worden uitgedaagd om Nederlandse taal in de mond te nemen.

Aanpak van het programma

In ‘fundamentele vaardigheden’ houden we steeds het algemeen gebruik van de doeltaal voor ogen. Dat betekent dat we alle aspecten van het Nederlands onder de loep nemen die zowel in het professioneel als dagelijks leven kunnen dienen. Dat gaat van informele gesprekken voeren met collega’s, tot je behelpen in een winkel of supermarkt.

Het programma van dit traject ligt niet vast. Je bespreekt vooraf met je trainer waar je als bedrijf met jouw medewerkers naar toe wilt en welke zaken je belangrijk vindt. Zo bouw je aan je eigen maatprogramma. In je training ontvang je elke sessie concrete tips en thematische taaluitdagingen waarmee je die week aan de slag kan. Je brengt kleine of grote taalopdrachten tot een goed einde en krijgt ondersteuning om eigenhandig buiten de sessies aan de slag te gaan. In de volgende sessie bouw je dan weer voort op de voortgang die je in de sessies en daarbuiten geboekt hebt. Zo behoud je de motivatie om voortgang te blijven maken en behouden we de taalonderdompeling.

Taalcompetentiescreening vooraf

Om de effectiviteit van het taaltraject te maximaliseren is het bijzonder zinvol om vooraf te screenen naar de taalcompetenties van de werknemers. SYNTRA Business heeft daar haar eigen testmodel voor.

De taalcompetentietest is een kort interview van 3-4 minuten. Onze taaltrainer wendt indien mogelijk (beeld)materiaal aan om het redeneervermogen, dat aan de grondslag ligt van taalwerving, op de proef te stellen. Met een andere insteek kan zo’n test ook telefonisch verlopen.

Op het einde van je training ontvang je van je trainer een beoordeling van je taalniveau volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit door een mondelinge en schriftelijke eindproef in te richten. Zo heb je een transparante beoordeling van je taalniveau op zak en heb je een universeel verstaanbaar startpunt voor bijvoorbeeld vervolgtrainingen.

Praktische toelichting en persoonlijk taalwervingsplan

We stellen voor wekelijks een taalbadsessie van drie uur te organiseren en dit gedurende drie weken per maand. De laatste week van de maand richten we een consolidatiesessie in. In deze sessie worden de opdrachten en oefeningen van de voorgaande lessen samengenomen. Dan wordt er een overkoepelende opdracht uitgevoerd en het persoonlijk ontwikkelplan geüpdatet. Op basis van dit plan heb je greep op je voortgang en kan je de insteek van je volgende sessies zelf sturen.

‘Fundamentele taalvaardigheid Nederlands’ verloopt in 60 opleidingsuren. De tijdsinvestering van de taalstudent buiten de lesuren bedraagt gemiddeld 4 uur/week.