Constructief samenwerken

Skills om te stroomlijnen en conflicten te vermijden

Insteek

Doordacht samenwerken in een kantoor of vennootschap is essentieel. Samen breng je team opdrachten zonder al te veel interne hordes tot een goed einde en maak je met creatieve synergie het onderscheid in de markt.

Doel van de bedrijfsopleiding

Doeltreffend samenwerken is niet altijd evident. Om dit succesvol te verwezenlijken moet je efficiënte communicatievaardigheden in de vingers hebben. In de opleiding ‘constructief samenwerken’ word je daarom bewust gemaakt van de verschillen in communicatie, gedrag en samenwerking binnen verschillende functies, generaties en achtergronden.

Dit komt aan bod

We onderzoeken wat het betekent afspraken te maken die duidelijk zijn en hoe realistische voornemens conflictvrije communicatie in de hand kunnen werken. Hiervoor werk je samen met de docent aan een gezonde en sterke assertiviteit zodat je op een niet confronterende manier op deadlines en afspraken kan staan. Je bestudeert mogelijke communicatiedrempels en verwerft een denkstrategie om niet in veel voorkomende vallen te trappen. Tenslotte word je geoefend om op een constructieve manier feedback te geven. Met de methodes en kaders die je in deze opleiding aangeleerd leer je gesprekken voorbereiden op contingenties, actief luisteren en reageren op moeilijke antwoorden of opmerkingen.