Bedrijfsopleiding China attitude training

Omgangsvormen om succesvol zaken te doen

China attitude training

Insteek

Men gebruikt vaak de term ‘cultuurshock’ om uit te drukken hoezeer omgangsrollen en verwachtingspatronen intercultureel kunnen verschillen. Dit geldt temeer voor China, waar indirecte handelingen, taboes en insider-outsider ethiek een hele drempel kunnen vormen. Is het niet doodzonde om een business-opportuniteit te laten afhangen van een misverstand?

In deze training zal je losweken van je eigen Europese referentiekader en de daarbij horende veronderstellingen over omgangsvormen en wat of niet ‘hoort’. Je zal ontdekken hoe je het best kan omgaan met de complexe en hiërarchische Chinese maatschappij. Zeker waar het zakendoen aankomt, zijn er heel wat elementaire gedragsregels en ongeschreven principes waar een Westerling weleens over struikelt.

De trainer demonstreert m.b.v. anekdotes de no-go’s en draagt zijn ervaringen op begrijpelijke wijze over. Hij helpt je navigeren door de strikte Chinese bedrijfscultuur en oefent met je in het opbouwen van vertrouwensrelaties naar Chinese norm. Dit sociaal voorbereidingswerk gaat namelijk steeds het zakendoen vooraf.

Na deze training zal je houvast hebben om drempelloos zakelijke relaties op te bouwen en contacten te onderhouden in China.

Dit traject wordt geheel op maat van je specifieke doelstellingen afgestemd. In overleg met de trainer bespreek je wat je wilt bereiken. Daaruit volgt een traject dat ontwikkeld is om jouw doelen doeltreffend en met minimale investering te bereiken.