Bedrijfsopleiding Burnout en boreout herkennen

De malaises in de professionele wereld van vandaag zijn zonder meer burnout en bore-out. De moeilijkheid schuilt erin deze te (h)erkennen wanneer ze zich dreigen voor te doen. En daar klemt het schoentje: symptomen worden vaak des te erger omdat medewerkers ze weigeren te erkennen, of verkeerd identificeren als stress of verstrooidheid.

Deze opleiding verbindt zich ertoe je bewust te laten worden van gewaarwordingen bij jijzelf en hoe deze zich uiten. Zo kan je pas begrijpen op welke manier stress of vermoeidheid zich bij anderen kan manifesteren. Bovendien leren we hoe we collega’s ertoe kunnen brengen hun professioneel welzijn serieus te nemen. In deze hands-on opleiding ontleed je je werkmethodes en - ethos om consequent en systematisch burnout of bore-out te herkennen en welke stappen dit helpen voorkomen.