Bedrijfsopleiding Bureau-bemiddelen

Spanningen en conflicten leggen een domper op de werksfeer en liggen de productiviteit dwars. In deze opleiding leggen we de oorzaken van fout gelopen communicatie bloot. Bovendien verwerf je inzicht in de beweegredenen van betrokken partijen en kan je meer accurate inschattingen maken over welke stappen tot conflictresolutie zouden kunnen leiden. We onderzoeken voorts hoe we in verschillende situaties een win-winovereenkomst kunnen behalen, wat het betekent afspraken te maken die duidelijk zijn en hoe realistische voornemens die conflictvrije communicatie in de hand kunnen werken.