Virtuozen in voedselveiligheid

Opleidingen rond HACCP en voedselveiligheid zijn voor voedingsverwerkende bedrijven jaarlijks verplichte kost. Logisch en gelukkig maar dat daar zo streng op toegekeken wordt. Maar hoe brengt u variatie in zo’n statisch en theoretisch onderwerp zodat de informatie licht verteerbaar is, maar tegelijkertijd een impact heeft op uw medewerkers?

We zouden die jaarlijks verplichte opleiding ook zelf kunnen organiseren, maar werken met een externe trainer biedt meerdere voordelen. Sowieso is het enorm tijdrovend om die opleiding zelf te geven aan onze meer dan 500 medewerkers. Daarenboven tik ik als kwaliteitsverantwoordelijke al heel het jaar door medewerkers op hun vingers als er iets niet correct verloopt. Het effect is dus veel groter als een externe persoon dat ook eens doet.”

Aan het woord is Kitty Vaesen, die in 2006 als bedrijfsdierenarts bij Plukon startte. Ondertussen neemt ze een uitgebreid takenpakket voor haar rekening, gaande van voedselveiligheid, export en wetgeving tot dierenwelzijn en communicatie met overheid en keurders. “Met een slachtvolume van circa 7,6 miljoen kippen per week mag de Plukon Food Group zichzelf tot de grootste spelers op de Europese markt van pluimveevlees rekenen. We hebben vestigingen in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk; onze hoofdzetel is gelegen in Maasmechelen. Hier werken in totaal 500 vaste medewerkers en afhankelijk van de drukte en het seizoen nog een 150 à 200 uitzendkrachten.”

Zoals in eender welk voedingsverwerkend bedrijf moeten ook alle medewerkers van Plukon elk jaar een opleiding volgen die in het teken van HACCP en voedselveiligheid staat. “Voor de ene is dat een verplicht nummer, de andere staat er al iets meer voor open”, bekent Kitty. “Daarom dat we op zoek gingen naar een opleiding die eens voor een frisse wind in ons bedrijf zorgde. Een opleiding die de grote lijnen schetst, die eenvoudig te begrijpen is en die de huisregels nog eens extra in de verf zet.”

Bedrijfsspecifiek maatwerk

Tijdens de zoektocht naar een geschikte opleiding kwam Kitty in contact met SYNTRA Business. “We zaten meteenop dezelfde golflengte en SYNTRA Business stelde ons ook een ervaren trainer voor die al meer dan 15 jaar kwaliteitsaudits uitvoert. Bij het eerste kennismakingsgesprek kwam zelfs aan het licht dat de trainer ook aleens een audit bij Plukon gedaan had. Ze kende het reilen en zeilen van ons bedrijf, zag meteen de vooruitgang die we sinds haar audit hadden geboekt enkon ook heel goed aanduiden waar er nog ruimte voor verbetering was. Die mix aan expertise en de voorkennis over ons bedrijf maakte dat we geen moment getwijfeld hebben om met SYNTRA Business in zee te gaan.”

Trainer Kim Lodewijks was dan ook niet aan haar proefstuk toe. Ze blikt terug op een jarenlange ervaring als certification manager en al sinds 2002 volgt ze de kwaliteit van bedrijven in de kippensector van nabij op.“Het mooie aan de opleidingen van SYNTRA Business - zowel voor de eindklant als de trainer- is dat ze bedrijfsspecifiek zijn. De basisvoorwaarden voor hygiëne zijn wel voor eender welk bedrijf hetzelfde,maar de voorbeelden die ik tijdens de opleiding aanhaalde, waren uit het Plukon-leven gegrepen. Alvorens de opleiding vormte geven, trok ik samen met Kitty door het bedrijf en nam ik veel foto’s. Die lenen zich trouwens ook uitstekend om na te gaan of medewerkers begrepen hebben of iets mag of niet. En zeker bij medewerkers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, is het aangewezen om met veel fotomateriaal te werken. Verder probeer ik deelnemers ook echt te betrekken in het hygiëne- en HACCP verhaal, bijvoorbeeld door te vragen of iemand kan voordoen hoe de handen correct gewassen moeten worden. Verder vind ik het belangrijk om te duiden waarom men iets zus of zo moet doen."

Het meest tot de verbeeldingsprekende voorbeeld dat Kim aanhaalt, is misschien wel de snelheid waaraan bacteriën zich vermeerderen: als alle omstandigheden goed zijn, dan kan een bacterie zich elke 20 minuten delen. Na 1 uur resulteert dat in 8 bacteriën, na 7 uur in meer dan 1 miljoen bacteriën per gram voedingsmiddel. “Dat is toch altijd iets waarvan mensen schrikken. Daar omzet ik tijdens een opleiding altijd in op bewustwording: iedereen die bijvoorbeeld bij Plukon werkt, is zelf ook consument en gaat de dingen die hij of zij hier verwerkt, ook zelf eten.”

Hiaten in het huisreglement

Plukon is lovend over het inhoudelijke luik en ook organisatorisch verliep alles gesmeerd. “Een opleiding organiseren voor 500 medewerkers waarvan ereen groot gedeelte deeltijds én in shiften werkt: dat is een gigantische puzzel om te leggen”, weet Anja Cretskens, die zich als bediende persooneelszaken bij Plukon ook ontfermt over alles wat met opleidingen en communicatie te maken heeft. “In overleg met SYNTRA Business kozen we voor kleine groepjes en planden we verschillende datums en tijdstippen in. Elke medewerker kreeg zo de keuze uit meerdere momenten, wat bovendien een positief effect heeft op hun ‘goesting’ om de verplichte opleiding te volgen.” Kitty: “Wat ik nog belangrijk vind om te vermelden: dankzij de opleiding en interactie tussen de trainer en de medewerkers kwamen er hiaten in ons huisreglement naar boven. Dat is ondertussen aangepast en voorkomt eventuele discussies of misvattingen. We zijn dus over de hele lijn dik tevreden!”