TRILLINGSVRIJ GROEIEN

Witzenmann Benelux is gespecialiseerd in flexibele metalen elementen om trillingen te dempen en bewegingen in leidingen te absorberen. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren sterk en nadert nu de kaap van 200 medewerkers. “Nieuwe medewerkers kunnen rekenen op een peter of meter én op een technische trainer. We hebben namelijk een aantal productieprocessen die niet evident zijn en waarvoor de standaard praktijklessen van de scholen niet volstaan. Voor technische kennis hebben we dus intern een goed uitgewerkt opleidingsbeleid. Door onze sterke groei werden we echter geconfronteerd met nieuwe opleidingsnoden, zoals het coachen en aansturen van medewerkers. En dus klopten we bij SYNTRA Business aan”, vertelt Christel Fabré, assistent general manager en ondertussen al 29 jaar werkzaam bij Witzenmann Benelux.

Persoonlijk intakegesprek

Sandra Huysmans, hoofd sales van SYNTRA Business, legde haar oor te luister bij Witzenmann Benelux. “Bij elke opleidingsvraag houden we altijd eerst een persoonlijk intakegesprek. Daarbij voeren we een behoefteanalyse uit en bepalen we de doelstellingen van het bedrijf”, legt Sandra uit. “De intakegesprekken laten enerzijds toe om me in te leven in de werking en gedachtegang van het bedrijf. Anderzijds geven ze een goed beeld van de uitdagingen waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt.” Christel is alvast erg lovend over het intakegesprek met Sandra. “Wat ik persoonlijk enorm waardeer: Sandra luistert oprecht naar ons verhaal. Ze maakte er ook helemaal geen probleem van toen bleek dat we misschien beter gebaat waren met een andere oplossing dan we initieel dachten. Bij SYNTRA Business heb je dus effectief geen standaardpakket, maar een opleiding die voor de volle honderd procent op maat van je bedrijf is en waaraan zelfs onderweg nog bijgeschaafd wordt. De verschillende tussentijdse evaluatiemomenten vomen daarbij een belangrijke meerwaarde.” Momenteel organiseert SYNTRA Business drie opleidingstrajecten bij Witzenmann. “Een salestraject voor onze salesmanager, een coachingstraject voor onze teamleaders en een traject rond veiligheid op de werkvloer. Drie totaal verschillende opleidingen waarvoor Sandra onmiddellijk uitstekende trainers vond. Stuk voor stuk trainers met veel praktijkervaring en de juiste kwaliteiten en kennis. Trainers die dat daarenboven kunnen overdragen naar anderen! Ik vind dat echt straf hoe goed die match tussen de trainers en onze medewerkers is.”

Training, workshop of begeleiding

SYNTRA Business gaat dan ook nooit over één nacht ijs. Sandra: “Meestal heb ik tijdens het eerste gesprek al een idee van welke trainer het meest aangewezen is. Bij elke opleidingsvraag ga ik sowieso ook bij het bedrijf in kwestie langs voor een tweede gesprek, deze keer samen met de trainer. Elke trainer neemt ook de tijd om het bedrijf en de medewerkers te observeren. Neem nu het coachingstraject bij Witzenmann: alvorens een opleidingsvoorstel uit te werken, volgde de trainer een vijftal medewerkers tijdens hun werk, voerde ze enkele face-to-face gesprekken en nam ze deel aan een vergadering. Zo kon ze zich een goed totaalbeeld vormen van de situatie en opleidingsnoden. Dat kan trouwens in verschillende vormen: soms is een training of workshop het meest aangewezen, in andere gevallen kan individuele begeleiding soelaas bieden. Het hangt dus echt af van situatie tot situatie.”

Resultaatsmeting

De opleidingstrajecten zijn nog lopende, maar Christel houdt er nu al een tevreden gevoel aan over. “Na elke opleidingssessie vraag ik sowieso aan de deelnemers hoe het verlopen is, welk gevoel ze bij de sessie hebben en wat ze bijgeleerd hebben. Dat geeft al een goede indicatie. Verder houden we bij afronding van elk opleidingstraject een officiële evaluatie. Dat doen we trouwens met echte cijfers: we koppelen er namelijk KPI’s aan, een uitstekende manier om de successen van een afdeling te meten. De resultaten van een coachingstraject lijken misschien abstracter, maar ook dat kan je perfect meten. Denk maar aan efficiëntieverhoging, een hogere kwaliteit en een lagere tijdsdruk waardoor we makkelijker productiedeadlines halen.” Ook vanuit SYNTRA Business volgt er een evaluatie na elke opleiding, in de vorm van een terugkomsessie. “Tijdens die terugkomsessies worden concrete cases besproken en bekijken we samen wat er goed ging en wat er beter kon”, aldus Sandra. “Dat is heel leerrijk voor ons als opleidingspartner én een meerwaarde voor het bedrijf zelf. Vast en zeker een onderscheidende factor ten opzichte van de rest van de markt.”